Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Definitieve verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2023 gemeente Eemnes 

Definitieve verkiezingsuitslagen Waterschap Vallei en Veluwe 2023 gemeente Eemnes

 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen, u kunt dan stemmen:
- voor de leden van de Provinciale Staten
- voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap.
Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden elke 4 jaar gekozen door de inwoners van de provincie. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren.

Ook kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Zie voor meer informatie www.kiesjouwutrecht.nl. Via de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. 

Het Waterschap zorgt onder andere voor het beheer van waterkeringen, de juiste waterstand en voor de zuivering van afvalwater. Zie voor meer informatie de volgende link: www.vallei-veluwe.nl/over-ons/ons-bestuur/waterschapsverkiezingen of www.waterschapsverkiezingen.nl. Door te gaan stemmen, beslist u mee over de samenstelling van de Provinciale Staten en het bestuur van het Waterschap en dus ook over de behartiging van uw belangen als inwoner. 

Verkiezingsspecial 

Gemeente Eemnes stelde alle provinciale partijen uit Utrecht de vraag hoe zij – in het bijzonder voor Eemnes – denken over 1) windmolens, 2) leefbaarheid van boeren en agrariërs en 3) woningbouw. 

Lees meer in de verkiezingsspecial

Kunt u dit document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Wie ontvangt er een stempas?

Voor de leden van de Provinciale Staten

  • U moet op 30 januari 2023 ingeschreven staan in onze gemeente
  • 18 jaar of ouder zijn
  • De Nederlandse nationaliteit hebben
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap

  • U moet op 30 januari 2023 ingeschreven staan in onze gemeente
  • 18 jaar of ouder zijn
  • De Nederlandse nationaliteit hebben of
  • EU-burger zijn, of
  • Niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning, onafhankelijk van de duur van het verblijf in Nederland 
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Afhankelijk van bovenstaande vereisten ontvangt u 1 of 2 stempassen.

Wanneer ontvangt u de stempas?

De stempassen worden uiterlijk 1 maart 2023 bezorgd door PostNL. 

Kandidatenlijst

Begin maart wordt op ieder woonadres van onze gemeente een kandidatenlijst bezorgd. Hierop staan alle deelnemende politieke groeperingen met de desbetreffende kandidaten maar ook een overzicht van de adressen van de stemlokalen.