Definitieve verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2023 gemeente Eemnes

De definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van gemeente Eemnes is op partijniveau bekend.

Lijst Politieke groepering Stemmen
1 GROENLINKS 355
2 VVD 729
3 Forum voor Democratie 163
4 CDA 521
5 D66 304
6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 391
7 ChristenUnie 145
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 225
9 Partij voor de Dieren 208
10 SP (Socialistische Partij) 116
11 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 58
12 50PLUS 120
13 DENK 15
14 ZWARTE PIET IS ZWART 16
15 BBB 1286
16 JA21 286
17 Volt 128
18 Belang van Nederland (BVNL) 54
19 U26 GEMEENTEN 83

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5203
Aantal blanco stembiljetten 16
Aantal geldige stemmen 5219
Aantal ongeldige stembiljetten 9
Totaal aantal kiezers 5228
Aantal opgeroepen kiezers 7423
Opkomstpercentage 70,43%