Definitieve verkiezingsuitslag Waterschap Vallei en Veluwe 2023 gemeente Eemnes

De definitieve uitslag van de verkiezingen Waterschap Vallei en Veluwe van gemeente Eemnes is op partijniveau bekend.

Lijst Politieke groepering Stemmen
Lijstnr Aanduiding van de politieke groepering Stemmen
1 VVD 682
2 ChristenUnie 168
3 CDA 651
4 Water Natuurlijk 426
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 348
6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 79
7 Lokaal Waterbeheer 360
8 AWP voor Water, Klimaat en Natuur 396
9 50PLUS 202
10 Ondernemend Water 51
11 Partij voor de Dieren 352
12 BBB 1304
13 Belang van Nederland (BVNL) 144

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5163
Aantal blanco stembiljetten 48
Aantal geldige stemmen 5211
Aantal ongeldige stembiljetten 8
Totaal aantal kiezers 5219
Aantal opgeroepen kiezers 7692
Opkomstpercentage 67,85%