Voorlopige verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2023

De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van de provincie Utrecht is op partijniveau bekend.

Lijst Politieke groepering Stemmen
1 GROENLINKS 354
2 VVD 730
3 Forum voor Democratie 162
4 CDA 522
5 D66 305
6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 389
7 ChristenUnie 145
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 225
9 Partij voor de Dieren 208
10 SP (Socialistische Partij) 116
11 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 58
12 50PLUS 120
13 DENK 15
14 ZWARTE PIET IS ZWART 16
15 BBB 1287
16 JA21 285
17 Volt 129
18 Belang van Nederland (BVNL) 54
19 U26 GEMEENTEN 83

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5203
Aantal blanco stembiljetten 16
Aantal geldige stemmen 5219
Aantal ongeldige stembiljetten 8
Totaal aantal kiezers 5227
Aantal opgeroepen kiezers 7423
Opkomstpercentage 70,42%