Voorlopige verkiezingsuitslagen Waterschap Vallei en Veluwe 2023

De voorlopige uitslag van de verkiezingen Waterschap Vallei en Veluwe is op partijniveau bekend.

Lijst Politieke groepering Stemmen
Lijstnr Aanduiding van de politieke groepering Stemmen
1 VVD 683
2 ChristenUnie 168
3 CDA 652
4 Water Natuurlijk 426
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 346
6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 79
7 Lokaal Waterbeheer 360
8 AWP voor Water, Klimaat en Natuur 396
9 50PLUS 202
10 Ondernemend Water 50
11 Partij voor de Dieren 353
12 BBB 1304
13 Belang van Nederland (BVNL) 143

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5162
Aantal blanco stembiljetten 48
Aantal geldige stemmen 5210
Aantal ongeldige stembiljetten 8
Totaal aantal kiezers 5218
Aantal opgeroepen kiezers 7692
Opkomstpercentage 67,84%