Dorp en omgeving

Het gezicht van Eemnes is ingrijpend veranderd sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. Woningbouw in de Zuid- en Noordbuurt en de rijksweg A27 die dwars door het landelijke gebied tussen de dijk en Laren loopt, veranderden het aangezicht voorgoed. Door ruilverkaveling werden sinds 1990 melkveehouderijbedrijven rond de Meentweg en Wakkerendijk verplaatst naar de grote, open polder. Boerderijen werden omgetoverd tot riante woonhuizen zonder boerderijfunctie. Naast de historische dorpscultuur heeft Eemnes ook natuur: de Eemnesser polder staat bekend als één van de mooiste polders van Europa.

In Eemnes vindt u nog veel sporen van de ontstaansgeschiedenis. Naast eeuwenoude huizen en kerken, zijn er ook nog een monumentaal gemaal en sluis te bewonderen. De Eemnesser Kerkstraat is zelfs ‘beschermd dorpsgezicht’.

Nicolaaskerk

De Nicolaaskerk is ook een laatgotische kerk, uit 1351. De toren werd in 1521 voltooid. Het interieur van de kerk heeft nog historische onderdelen: een koorhek, preekstoel en doophek te zien, uit het begin van de zeventiende eeuw. In de kerk liggen de ambachtsheren Hasselaer en J.S. van Naamen uit Eemnes begraven.

Pieterskerk

In 1439 werd het oudste gebouw van Eemnes gebouwd, de Pieterskerk. Ook wel het ‘dikke torentje’ genoemd. In 1921 werd de originele kerk door een brand grotendeels verwoest. Daarna werd de kerk herbouwd, in dezelfde laatgotische stijl. De originele klokken hangen in de hal van het gemeentehuis. De klokken die nu in de Pieterskerk hangen, zijn uit 1637. Ze werden gemaakt door de gieter Everhardus Splinter.

St. Nicolaaskerk

De St. Nicolaaskerk is een neoklassieke kerk uit 1845, ontworpen door N.J. Kamperdijk. In de kerk ziet u onder andere prachtige kroonluchters en een Pietà uit het eind van de vijftiende eeuw. Op het kerkplein staat een voormalig Heilig Hartklooster, in 1913 ontworpen door H. Kroes.

Gemaal en sluis

De sluis en het gemaal in de Eemnesservaart hielpen in de zestiende eeuw al bij de afwatering van Eemnes. Het aanvankelijke stoomgemaal werd in 1921 omgebouwd tot een elektrisch gemaal. De sluis – eerst van hout, later van steen – werd in 1993 gerestaureerd. Het ziet er sindsdien uit zoals aan het einde van de negentiende eeuw.

Kerkstraat

De Kerkstraat is het oudste straatje van Eemnes. Sommige huizen zijn nog uit de vijftiende eeuw. Reden genoeg om deze straat te beschermen. Daarom hebben alle huizen de status van rijksmonument. De Kerkstraat zelf is ‘beschermd dorpsgezicht’.

Links