Dorpsdichter

Aleida van Dijk, Rob Nap en Gerard Beentjes zijn 1 september 2023 benoemd tot dorpsdichters van Eemnes. Zij vormen samen het Dorpsdichtersgilde Eemnes.

Lees hier de gedichten van Dorpsdichtersgilde Eemnes

Kunst- en cultuurnota Eemnes

De benoeming is onderdeel van de kunst- en cultuurnota van de gemeente. Hiermee wil de gemeente de Eemnesser identiteit en het cultureel erfgoed breed onder de aandacht brengen.

De benoeming is voor een periode van 1 jaar. Het is de bedoeling dat de dorpsdichter een aantal gedichten per jaar schrijft. De onderwerpen kunnen betrekking hebben op zowel actuele gebeurtenissen als algemene onderwerpen die direct of zijdelings iets met Eemnes te maken hebben. Hij is vrij in het kiezen van thema’s of onderwerpen van de teksten. De gemeente vervult alleen een stimulerende functie zoals het aangeven van belangrijke te verwachten gebeurtenissen/evenementen.

De gedichten kunnen inspireren en een glimlach van herkenning geven. Ze zijn geschreven in toegankelijke taal. Daarnaast kunnen ze kritisch zijn, een visie of mening geven en aanzetten tot denken. Politieke betrokkenheid is ook van belang.