De Camino van Eemnes

Dit gedicht is in september 2023 geschreven door Rob Nap.

langs een lange rechte vaart

uit land gesneden met een mes

in wandelpas of soms te paard

loopt de Camino van Eemnes

 

men blijft er op het rechte pad

kijkt niet om naar 't dorpsgezicht

de pelgrim zwijgt of mompelt wat

de blik blijft recht vooruit gericht

 

achter steeds dezelfde ruggen

alle gaand van West naar Oost

blind voor klompenpad of bruggen

op zoek naar aflaat, rust en troost

 

naar onze Sluis de Compostella

de bedevaart is snel achter de rug

een pelgrimslied klinkt á capella

geen lange reis per vliegtuig terug

 

even tijd voor kalfjes en koetjes

terug gaat het minder doelgericht

een bank, absolutie voor de voetjes

even tijd voor G. Wortel z'n gedicht

 

nu een herfstbok in 'De Schaapskooi'

o nee....dat loopt nog niet zo'n vaart

discussies over wél of niét mooi

en over rode lijnen op een kaart

 

maar mét of zónder nieuwe kroeg

het is en blijft een daverend succes

van deze route krijgt men geen genoeg

linea recta: de Camino van Eemnes

 

Rob Nap

Dorpsdichtersgilde Eemnes

Facebook, Je bent Eemnesser als,

30-09-2023