Moderne potpourri

Dit gedicht is in november 2023 geschreven door Gerard Beentjes.

Weet u het al of zweeft u nog?

Vraagt u zich af hoe oude politiek komt

in nieuwe zakken? Buigt u zich nog

over het klimaat van de koe?

 

Weet u het al of zweeft u nog?

Of gaat u mee in de retoriek van het ogenblik:

een praktische tactische stem voor

wie de grootste heeft?

 

Zweeft u naar links of zweeft u naar rechts of

zingt u straks mee met het oude liedje:

Waar we heengaan, Pieter zal wel zien,

Pieter zal wel zien, Pieter zal wel zien.

Wie er meegaan, Pieter zal wel zien,

Pieter zal wel zien, Pieter zal wel zien.

 

Maar de moraal van het verhaal:

wie niet stemt heeft al verloren.

 

Gerard Beentjes

Dorpsdichtersgilde Eemnes

 

Facebookpagina ‘Je bent Eemnesser als’, 17-11-2023