Voorwaarden fotowedstrijd gemeentegids 2020

Deelnemers

 • Alleen inwoners van de gemeente Eemnes kunnen deelnemen.
 • Medewerkers van de BEL Combinatie en professionele fotografen zijn uitgesloten van deelname.

De foto

De foto moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Deelnemer garandeert dat hij/zij maker van de foto is en in het bezit is van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle persoonlijkheidsrechten) op de foto.
 • Indien er personen behalve deelnemer op de foto zijn geportretteerd, garandeert deelnemer dat hij/zij beschikt over alle rechten van de andere personen (zoals portretrecht, persoonlijkheidsrechten, enzovoort) met betrekking tot de foto en dat de geportretteerde perso(o)n(en) toestemming voor de deelneming aan de actie hebben gegeven.
 • De verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen aan de fotowedstrijd van foto's met modellen die zichtbaar in beeld zijn, ligt te allen tijde bij de inzender. De inzender vrijwaart de gemeente Eemnes van aanspraken tot schadevergoeding, dan wel redelijke (gebruiks)vergoeding vanwege inbreuk op het portretrecht.
 • Met het insturen van uw foto(‘s) geeft u automatisch toestemming aan de gemeente Eemnes om deze foto(‘s) kosteloos te gebruiken voor andere (promotionele) doeleinden.
 • Ingezonden foto's kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie.
 • Het is niet toegestaan winnend beeldmateriaal terug te trekken voor publicatie.
 • De inzender geeft de gemeente Eemnes het recht om de betreffende foto te publiceren in de gemeentegids en te gebruiken voor andere promotionele doeleinden ten behoeve van de gemeente Eemnes.
 • Per persoon mogen maximaal 2 foto’s worden ingestuurd.
 • De foto’s moeten genomen worden in deze gemeente. Vermeld ook een fotobijschrift.
 • De foto’s moeten vrij zijn van naam(tag), logo en/of datum van de inzender.
 • Van foto’s die bewerkt zijn, moeten óók de onbewerkte versies aangeleverd worden.
 • De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden op het e-mailadres: gemeentegids@eemnes.nl
 • Foto’s moeten worden aangeleverd in jpeg/jpg met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1 MB.
 • Foto’s kunnen ingezonden worden tot en met vrijdag 2 augustus 2019.

Vaststelling van de winnaars

 • De foto’s worden beoordeeld op of ze in Eemnes zijn gemaakt, op compositie, op of ze echt/onbewerkt zijn, en op bruikbaarheid voor plaatsing in de gemeentegids en andere gemeentelijke communicatiemiddelen.
 • De foto die op 16 augustus om 12.00 uur de meeste likes heeft op Facebook is de winnaar van de fotowedstrijd. Dit is tevens geldend voor de tweede en derde plaats.
 • De gemeente Eemnes informeert de winnaars in de middag van 16 augustus. Overige deelnemers ontvangen geen bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Prijzen worden verstrekt aan de winnaars en niet aan derden overgedragen.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

Prijzen

De 3 winnende foto’s worden beloond met een verzekerde plaats in de gemeentegids en een waardebon van € 75,- (eerste plaats), € 50,- (tweede plaats) en € 25,- (derde plaats). Ook overige ingezonden foto’s kunnen in de gemeentegids geplaatst worden.