01 december 16.00 uur: Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een wettelijke basis te bieden. Daarmee is de noodverordening niet langer noodzakelijk.

Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om de noodverordening met ingang van 1 december 2020 in te trekken.

Bekijk het besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht tot intrekking van de noodverordening op de website: VRU.nl

Een beknopt overzicht van de inhoud van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 staat ook op de website: VRU.nl