06 april 13.15 uur: Panelonderzoek coronavirus gestart door de GGD regio Utrecht

Vooruitlopend op het landelijke panelonderzoek is vrijdag 3 april een panelonderzoek gestart in de regio Utrecht rondom het coronavirus.

Door middel van dit onderzoek wil de GGD regio Utrecht graag weten hoe het met de inwoners gaat, hoe zij deze periode beleven en wat de crisis met hun doet. Daarnaast willen ze inzicht krijgen in hoe verschillende groepen de gedragsregels die opgesteld zijn door de Rijksoverheid naleven.

Help mee 

Vul hier de vragenlijst in. U helpt zo mee aan de aanpak van de effecten van de coronacrisis. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om lokaal beleid richting te geven. Invullen kan tot 13 april.

Voor meer informatie over de GGD regio Utrecht kijk u op de website van de GGD