08 mei 10.00 uur: Aanwijzingsbesluit uitzondering markten

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft besloten een nieuw aanwijzingsbesluit uitzondering markten vast te stellen.

Hiermee is vanaf 8 mei 2020 ook de verkoop van bloemen en planten toegestaan, indien de drukte dat toelaat en 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Tot nu toe waren de markten alleen bestemd voor etenswaren (om supermarkten te ontlasten) en inwoners ongeacht hun portemonnee te laten voorzien in hun levensbehoefte. Bezoekers en marktlieden raken meer en meer gewend aan de nieuwe maatregelen, waardoor er ruimte komt voor verruiming van de mogelijkheden, door – waar mogelijk – ook non-food (onder voorwaarden) toe te staan.

Vooruitlopend op een mogelijke verruiming, is besloten om ook de verkoop van bloemen en planten vanaf 8 mei 2020 op de markten toe te laten. Wegens Moederdag is de vraag naar bloemen groot. Daarom is het wenselijk om voldoende verkooppunten en aanbod te hebben, verspreid door stad en regio. Er wordt nog gesproken over een mogelijke verdere verruiming van de markten met non food producten.

Het aanwijzingsbesluit uitzondering markten zoals vastgesteld op 27 maart 2020 wordt met de vaststelling van dit nieuwe aanwijzingsbesluit ingetrokken.