14 mei 17.15 uur: Aanwijzingsbesluit uitzondering markten

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft besloten een nieuw aanwijzingsbesluit uitzondering markten vast te stellen. Hiermee zijn per 13 mei 2020 in beginsel ook non-food kramen op de markten weer toegestaan.

De kramen worden verspreid over de markt opgesteld om drukte te spreiden en om ervoor te zorgen dat personen op de markt onderling een afstand van 1,5 meter kunnen bewaren. Het kan dus zijn dat er minder kramen op de markt kunnen staan dan gebruikelijk. Indien dit het geval is dan geldt dat food marktplaatsen voor gaan op non-food marktplaatsen. Voor de verdeling van standplaatsen voor non-food is de ter plaatse geldende marktverordening leidend.

Het aanwijzingsbesluit uitzondering markten zoals vastgesteld op 7 mei 2020 wordt met de vaststelling van dit nieuwe aanwijzingsbesluit ingetrokken. De voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten dat markten (direct) worden beëindigd (of de daaraan verbonden voorschriften wijzigen) als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Bekijk hier het Aanwijzingsbesluit uitzondering markten, 12 mei 2020 (pdf 797 KB).

De geldende noodverordening en besluiten vindt u bij Besluiten en publicaties op de website van Veiligheidsregio Utrecht.