16 oktober 13.00 uur: Bericht van de burgemeester

De persconferentie van minister-president Rutte op 13 oktober was een behoorlijke tegenvaller. Het coronavirus is bezig aan een comeback. Ook in Eemnes zien we inmiddels een forse stijging van positief geteste inwoners. Tijd voor strenge maatregelen.

Het virus raakt ons allemaal

De afgelopen maanden hebben we allen te maken gehad met het virus en de gevolgen voor onze samenleving. Veel ondernemers zien een (fors) lagere omzet en sommigen zien hun levenswerk zelfs eindigen. Dat is heel erg. Veel ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid maken zich zorgen, durven niet of minder de deur uit en voelen zich eenzaam. Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt of zijn bang dat dit alsnog gaat gebeuren. Jongeren willen optimaal genieten van het leven en hebben voor hun ontwikkeling sociale contacten nodig, maar worden geconfronteerd met beperkingen. In iedere straat, in elk huis worden we geraakt.

Tijd voor discussie? Nee!

Iedere maatregel roept vragen, meningen of opvattingen op. De één vindt het te ver gaan, de ander wil strengere maatregelen. Cijfers worden niet vertrouwd en soms worden hele complottheorieën omarmd. We weten het misschien zelf ook allemaal niet meer? Het is nu echter geen tijd voor discussie. Wat dat betreft is het nu even net als vroeger thuis. Soms mocht iets niet en gevraagd naar het waarom was bij mijn ouders het antwoord: daarom, omdat ik het zeg. En heel simpel, zo is het nu ook. Waarom? Daarom, omdat de overheid het zegt. Gewoon even 4 weken je aan de regels houden. Dat moeten we met elkaar toch kunnen opbrengen? 

Ons Eemnes

Eemnes is een sociaal dorp. We kijken naar elkaar om. En dat gaan we ook nu doen. We laten samen zien dat het wel kan, dat wij wel het virus onder controle krijgen. Hoe? Door gewoon de regels te volgen. Dat moet in ons kleine Eemnes toch lukken? En net als in de vorige lockdown vraag ik u om naar elkaar om te zien. Velen doen dat al. Maak even een praatje met de buurman (op de juiste afstand) op straat of voor de deur. Even aandacht voor de ouderen in onze straat, die misschien hulp kunnen gebruiken en het niet durven vragen. Samen letten op de mensen zonder sociaal vangnet. En bovenal zelf het goede voorbeeld geven.

Toekomst

Samen gaat het ons lukken om de komende 4 weken ons voorbeeldig te gedragen. Omdat we allemaal die maatregelen wel beu zijn. Dus nu even streng, dan kan er straks weer meer. Onze kerst of oud & nieuw laten we toch niet verpesten, doordat we nu ons niet kunnen inhouden? Ik vraag u dan ook heel eenvoudig om mee te doen! Even niet mopperen op Twitter of Facebook. Even geen complotten. Niet met de vinger naar anderen wijzen. 

Wat kunt u zelf doen? Volhouden en meedoen!  En er voor elkaar zijn, zoals wij altijd doen in Eemnes.

Ik reken op u!

Roland van Benthem,
Burgemeester