24 maart 10.00 uur: Persoonlijk bericht burgemeester

Beste inwoners,

Afgelopen maandag zijn de maatregelen om het coronavirus te beheersen door het kabinet aangescherpt. Allemaal hebben we een verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Ook ik ontkom niet aan de maatregelen en probeer er het beste van te maken. Buiten mijn dagelijkse werkzaamheden als burgemeester is de winterkleding al naar zolder gebracht en is de voorjaarsschoonmaak opgepakt. Mijn partner heeft een nul-urencontract en dat betekent geen inkomen. Helaas zitten meer mensen in deze situatie en ik kan me voorstellen dat dat tot onzekerheid leidt. 

Ik ben best trots op ons Eemnes. Velen stellen zich wendbaar op en doen hun best om mee te bewegen met de nieuwe werkelijkheid. Het feestcomité heeft de vlaggen gehesen om ons allemaal een hart onder de riem te steken. Een mooi initiatief! Wie extra aandacht verdienen zijn onze oudere en kwetsbare dorpsgenoten van wie het sociale vangnet door deze crisis is weggevallen. Er zijn lokaal en landelijk allerlei initiatieven en telefoonnummers die ouderen en eenzame dorpsgenoten kunnen bellen voor hulp, of een luisterend oor. Verderop in De Rotonde vindt u een artikel met onder meer deze telefoonnummers. 

Maar hulp van buurtgenoten of Versa Welzijn is misschien nog wel het allerbelangrijkste in deze tijd. “Beste Eemnessers, let alstublieft een beetje extra op uw buurman of buurvrouw,” is dan ook de oproep die ik bij deze doe! 

Jongeren

Ik begrijp dat de maatregelen voor jongeren lastig zijn. Maar de regels zijn er niet voor niets. Ik wil ouders dan ook verzoeken om met hun kinderen in gesprek te blijven over het belang van de maatregelen. En onze jongeren zijn slim genoeg om hun eigen creatieve draai te geven aan de nieuwe situatie. Het is nu even afzien om het virus te bestrijden. Maar als we ons niet houden aan de maatregelen duurt het thuisblijven nog langer. Na verscherping van de maatregelen afgelopen maandag, zullen boa’s daadwerkelijk optreden als er meer dan drie jongeren bij elkaar zijn. 

Eemnessers, het is een onzekere en onrustige periode voor ons allemaal. Maar ik heb er vertrouwen in dat we met elkaar deze crisis aankunnen. Ik hoop dat we snel de vlaggen kunnen uithangen om te vieren dat we het coronavirus de baas zijn.

Hou van elkaar, hou afstand!

Roland van Benthem
Burgemeester