27 maart 16.00 uur: Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. Er is op 27 maart 2020 een nieuwe noodverordening ingesteld. Daardoor kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. We vertrouwen er op dat iedereen dat doet.

Daarnaast is er een aanwijzingsbesluit uitzondering markten vastgesteld. Deze uitzondering voor markten is gemaakt omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

De noodverordening en het aanwijzingsbesluit staan op de website van de Veiligheidsregio Utrecht