29 april 13.00 uur: Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

Dankzij de medewerking van iedereen die de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opvolgt, laat de nieuwe noodverordening die de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht vandaag uitvaardigt enige ruimte voor versoepeling. Zo is buiten sporten voor de jeugd vanaf vandaag weer mogelijk, mits georganiseerd en onder begeleiding.

Sporten voor de jeugd

Een belangrijk element in de nieuwe noodverordening is de mogelijkheid voor jeugd tot en met 18 jaar om weer georganiseerd buiten te sporten bij sportverenigingen of onder professionele begeleiding. In goed overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio maken de gemeenten zelf afspraken met sportverenigingen en andere betrokkenen voor buiten sporten en bewegen. Alle partijen worden uitgenodigd om mee te denken over geschikte locaties en tijdstippen. Sportverenigingen worden verzocht om hun terreinen ook voor niet-leden ter beschikking te stellen. Kijk op deze pagina voor meer informatie over sporten in onze gemeente

Gezond verstand

Een algemene regel is dat kinderen tot en met 12 jaar bij het sporten niet de afstand van anderhalve meter in acht hoeven te nemen. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten dat wel, vanwege een hoger besmettingsgevaar. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze kunnen sporten. Bij sporten waarbij contact of nabijheid onvermijdelijk is, zoals voetbal, hockey, kickboksen en basketbal, zal de manier van trainen moeten worden aangepast. Competitie- of oefenwedstrijden met andere clubs zijn niet toegestaan en toeschouwers evenmin. We blijven een beroep doen op het gezonde verstand en het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen.

Evenementen

Het huidige landelijke verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020. Dat betekent dat evenementen, zoals festivals en straatfeesten, geen doorgang kunnen vinden.

Vertaling van landelijk beleid

De noodverordening voor de Veiligheidsregio Utrecht is gebaseerd op landelijk beleid. De grondslag zijn maatregelen van het kabinet die door de Minister van VWS worden vertaald in een aanwijzing. Vervolgens stelt de voorzitter van de veiligheidsregio op basis van deze aanwijzing de noodverordening voor de hele regio vast.

Maatwerk in de Veiligheidsregio Utrecht

Markten waar etenswaren worden verkocht vormen een belangrijke schakel in de voedselketen. In de Utrechtse regio zijn de (food)markten daarom uitgezonderd van het landelijk verbod op samenkomsten, zodat zij onder voorwaarden open kunnen. Dit geldt voorlopig alleen voor voedingsmarkten.


Op de website van de Veiligheidsregio Utrecht vindt u de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Utrecht 29 april 2020