30 juni 15.30 uur: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 1 juli 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juli 2020 in werking treedt.

De noodverordening is zoals gebruikelijk gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen. Beheert u een dergelijke instelling, dan is het raadzaam deze noodverordening zorgvuldig te lezen.

Bijzondere aandacht besteedt deze noodverordening nog aan het openbaar vervoer, zogenoemde kuchschermen en het gebruik van mondkapjes.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

Lees op de website van de VRU: