Het indienen van een klacht

Als u zich niet goed behandeld voelt door iemand van de gemeente Eemnes, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht gaat alleen over de behandeling of bejegening door de gemeente. Als u het niet eens bent met bijvoorbeeld de inhoud van een besluit, dan zijn er mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

Klacht over een medewerker van de gemeente Eemnes

Heeft u een klacht over de wijze waarop u door een medewerker van de gemeente Eemnes bent behandeld? U kunt dan zowel schriftelijk als telefonisch een klacht indienen. Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar: BEL Combinatie, t.a.v. klachtencoördinator gemeente Eemnes, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinatoren, mevrouw S.J. Kist of de heer B. van der Zwaag, via 14 035.

Klacht over het college van Burgemeester & Wethouders

Heeft u een klacht over de wijze waarop u door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes bent behandeld? U kunt dan zowel schriftelijk als telefonisch een klacht indienen. Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar: BEL Combinatie, t.a.v. klachtencoördinator gemeente Eemnes, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinatoren, mevrouw S.J. Kist of de heer B. van der Zwaag, via 14 035.

Klacht over zorg

De gemeente Eemnes werkt op het gebied van zorg en ondersteuning, inkomen, werk en welzijn samen met de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren (Maatschappelijke Zaken HBEL). De HBEL-organisatie bevindt zich in Huizen.

Klacht over medewerker Maatschappelijke Zaken HBEL

Heeft u gesproken met een medewerker van de HBEL over zorg en ondersteuning? En heeft u een klacht over de wijze waarop u door deze medewerker bent behandeld? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw D. Specken, klachtencoördinator van Maatschappelijke Zaken HBEL. Zij is telefonisch bereikbaar via 035 - 528 17 27. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen door te schrijven naar: Maatschappelijke Zaken (HBEL), t.a.v. klachtencoördinator HBEL, postbus 5, 1270 AA Huizen. Dient u uw klacht liever digitaal in dan kan dat op 2 manieren. U kunt uw klacht mailen naar: gemeente@huizen.nl t.a.v. de klachtencoördinator. Of u kunt het online klachtenformulier invullen op de website van Maatschappelijke Zaken HBEL.

Klacht over medewerker Jeugd- en Gezinsteam

Bent u ontevreden over de manier waarop (een medewerker van) het Jeugd- en Gezinsteam u heeft geholpen, dan kunt u een klacht indienen via jeugdengezin@eemnes.nl of telefonisch via 06 - 20 85 56 44.

Klacht over aanbieder van zorg of hulp

Heeft u een klacht over een aanbieder van zorg of hulp? En valt de dienst van die aanbieder onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Eemnes? Dan kunt u uw klacht melden bij een centraal regionaal klachtenbureau. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Maatschappelijke Zaken HBEL