Gemeente investeert fors in onderhoud wegen

De gemeente Eemnes krijgt een nieuw wegenbeheerplan. In dit plan staat hoe we de komende vijf jaar (2024-2028) omgaan met het beheer en onderhoud van wegen.

De gemeente investeert hierin een totaalbedrag van bijna 6 miljoen euro. Verschillende wegen worden aangepakt, wortelopdruk (schade die bomen aanbrengen aan stoepen) wordt hersteld en polderwegen onderzocht. Ook gaat de gemeente ‘wijkschouwen’ houden in de Noordbuurt waardoor werk gecombineerd kan worden.

Wethouder René ten Have (Openbare Ruimte): “Het nieuwe wegenbeheerplan is ambitieus. We investeren fors in het onderhoud van wegen, zodat deze veilig en goed toegankelijk blijven. Dat is ook nodig. Met deze grootschalige investeringen blijft de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte in ons mooie dorp gewaarborgd.”

De belangrijkste onderdelen uit het wegenbeheerplan

De volgende projecten zijn opgenomen in het plan om de komende jaren aan te pakken:

  • Onderhoud aan de rijbaan Noordersingel, Stadwijksingel en Plantsoen
  • Wegreconstructie Veldweg
  • Wegreconstructie Raadhuislaan
  • Onderzoek en opstellen beheerplan polderwegen
  • Onderzoek en opstellen beheerplan voet- en fietspaden
  • Wijkschouwen Fazantenhof, Patrijzenhof en omgeving Eemhof (Noordbuurt)
  • Groot onderhoud Stachouwerweg en Meentweg

De herinrichting van de Laarderweg is niet in het wegenbeheerplan opgenomen. Dit is een separaat traject dat al loopt.

De gemeente probeert daarnaast om zoveel mogelijk (verkeers)projecten met elkaar te combineren. Denk hierbij aan het project ‘HOV Eemnes’ en de ‘herinrichting van de Zuidersingel’. Dit is met name gunstig vanuit het oogpunt kosten en efficiëntie.

Waarom een wegenbeheerplan?

De gemeente Eemnes is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 744.000 m2 verhardingen. Om het beheer en onderhoud in goede banen te leiden is een wegenbeheerplan opgesteld. Hierin staat wat de onderhoudsbehoefte voor de komende 5 jaar is en welke financiële consequenties en risico's hieraan verbonden zijn.

Vervolg

Het plan wordt op 10 juni in de commissie besproken. Begin juli stelt de gemeenteraad het wegenbeheerplan vast.