Eerste groep Oekraïense vluchtelingen naar De Wel

Het kerkelijk centrum De Wel is de afgelopen periode geschikt gemaakt voor de opvang van ongeveer 25 Oekraïense vluchtelingen. Binnenkort zal de eerste groep hier hun intrek nemen.

Sinds 24 februari 2022 hebben zich ruim 27 duizend mensen uit Oekraïne bij een Nederlandse gemeente ingeschreven en elke dag neemt dit aantal toe. Ruim een derde van hen zijn kinderen. Van de volwassen vluchtelingen is 80 procent vrouw.

Ook in Eemnes vangen we inmiddels vluchtelingen op. Nu De Wel geschikt is gemaakt, zal er vanaf 22 april 2022 de eerste groep van 24 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest worden. Die groep bestaat uit vrouwen en vooral kinderen.

Rust en ruimte

Samen met maatschappelijke partners en onze inwoners willen we er alles aan doen om deze mensen te helpen. We hopen dat we de vluchtelingen uit Oekraïne een gevoel van veiligheid kunnen bieden. Geef hen de rust en ruimte om te verwerken wat zij de afgelopen weken hebben meegemaakt. Kom dus niet naar de opvanglocatie, hoe goed bedoeld ook.

Vrijwilligers van het lokale steuncomité Eemnes-Oekraïne inventariseren wat nodig is en staan de vluchtelingen met raad en daad bij. Dit uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeente. Wilt u ook iets betekenen? Meld u dan bij: Oekraïne@steuncomite-eemnes.nl Kijk voor meer informatie op: www.steuncomite-eemnes.nl