Ontwikkelingen tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er in Eemnes voor de korte termijn noodopvang geregeld in kerkelijk centrum De Wel. Het college wil voor de langere termijn huisvesting bieden en heeft plannen ontwikkeld voor tijdelijke woningen aan de Barbeelstraat. De Alliantie bereidt de vergunningsaanvraag voor.

De afgelopen periode is gewerkt aan verschillende onderzoeken die bij de vergunningaanvraag horen. De Alliantie verwacht dat zij op korte termijn de vergunningaanvraag in kunnen dienen. Op 6 september is gestart met het opschonen van de locatie. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de hekken, bosschages, onkruid en grassen. De verharding (betonplaten, klinkers) wordt weggehaald en tijdelijk opgeslagen bij de locatie.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u mailen naar vluchtelingen@eemnes.nl.