Platform RefugeeHelp.nl

Via RefugeeHelp.nl is informatie te vinden voor Oekraïense vluchtelingen en iedereen die zich voor hen wil inzetten.

Het platform maakt Oekraïense vluchtelingen wegwijs vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen, doordat het informatie en initiatieven bundelt van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld informatie en initiatieven vinden op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en juridische ondersteuning. De wensen en behoeften van vluchtelingen staan hierbij voorop, vraag en aanbod komen samen en iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen kan hier inspiratie opdoen en bijdragen.

RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen.