Tijdelijke crisisnoodopvang Hotel de Witte Bergen

Vanuit de Rijksoverheid is een dringend beroep gedaan op de veiligheidsregio’s om het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te ondersteunen en om het aanmeldcentrum Ter Apel ontlasten.

De Veiligheidsregio Utrecht vraagt gemeenten om hierbij te helpen door tijdelijke crisisnoodopvang te realiseren. Naast gemeenten Amersfoort en Utrecht, helpt ook Eemnes mee door circa 25 personen op te vangen in Van der Valk Hotel de Witte Bergen. 

Voor welke duur is er crisisnoodopvang?

De crisisnoodopvang in Eemnes geldt voor een tijdelijke periode vanaf 29 juni 2022. 

Hoe is de begeleiding geregeld?

Het COA ondersteunt en begeleidt de personen die in de tijdelijke crisisnoodopvang verblijven. 

Vragen? 

Heeft u vragen of zorgen? Neem contact op met de gemeente via vluchtelingen@eemnes.nl of tel. 14 035.