Tijdelijke woningen Barbeelstraat opgeleverd

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het voormalig gemeentelijk gronddepot aan de Barbeelstraat gereed te maken voor tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen en Eemnesser starters. Afgelopen zaterdag vond de oplevering plaats.

Om dit te vieren overhandigde Joan van der Burgt, regiodirecteur bij de Alliantie, symbolisch een grote sleutel aan commissaris van de Koning Hans Oosters en burgemeester Roland van Benthem. 

Commissaris van de Koning Hans Oosters:

Goed om te zien hoe door samenwerking tussen verschillende partijen 40 volwaardige woningen zijn opgeleverd. En heel mooi dat op deze manier 2 groepen - vluchtelingen en starters - worden samengebracht en met elkaar kennismaken.

Burgemeester van Benthem:

Ik ben enorm trots op wat we hier met alle betrokken partijen in korte tijd hebben neergezet. Ik bedank alle omwonenden voor hun begrip voor de situatie en hun geduld tijdens de bouw. Alle nieuwe bewoners van de Barbeelstraat heet ik van harte welkom. Ik hoop dat onze Oekraïense inwoners hier de nodige rust en stabiliteit vinden. Onze Eemnesser starters feliciteer ik van harte met deze stap in hun wooncarrière.

Open Huis

Na de overhandiging van de sleutel was er voor geïnteresseerden gelegenheid om een kijkje te nemen in de woningen. Het Open Huis, georganiseerd door de gemeente Eemnes, de Alliantie en de aannemers Heddes Bouw & Ontwikkeling en Heijmans, werd goed bezocht. 

Tijdelijk karakter

Aan de Barbeelstraat zijn 8 tiny houses gerealiseerd voor Eemnesser starters op de woningmarkt en 32 appartementen voor Oekraïense vluchtelingen. De eerste woningen worden vanaf 29 april in gebruik genomen.  

Het project heeft een tijdelijk karakter. De modulair gebouwde woningen zijn in een fabriek buiten Eemnes gemaakt en zijn verplaatsbaar. Op deze manier wordt ingespeeld op de behoefte om snel extra woningen te bouwen. De flexwoningen blijven maximaal 5 jaar aan de Barbeelstraat staan.  

Joan van der Burgt:

De gemeente en de Alliantie hebben de schouders eronder gezet om deze tijdelijke, modulair gebouwde woningen met een enorme snelheid te realiseren. En dat gebeurt alleen als je elkaar goed vertrouwt. Als je allemaal hetzelfde doel voor ogen hebt, dan krijg je dit mooie resultaat. De huisjes zijn een mooie, flexibele en betaalbare oplossing in deze tijden van krapte op de woningmarkt. En dat is hard nodig! Flexwoningen bieden een snelle oplossing voor spoedzoekers, zoals gescheiden mensen, maar ook voor starters en studenten. Een flexwoning biedt de bewoner de mogelijkheid een bestaan op te bouwen op een plek waar hij anders jaren op een woning zou moeten wachten. 

Op de foto v.l.n.r.: Burgemeester Roland van Benthem, commissaris van de Koning Hans Oosters, en Joan van der Burgt, regiodirecteur bij de Alliantie.

Op de foto v.l.n.r.: Burgemeester Roland van Benthem, commissaris van de Koning Hans Oosters, en Joan van der Burgt, regiodirecteur bij de Alliantie.