Tijdelijke woningen Barbeelstraat stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van tijdelijke woningen aan de Barbeelstraat verleend. De gemeente had eerder een aanvraag van De Alliantie hiervoor ontvangen.

De vergunning betreft het bouwen van 32 appartementen, 1 appartement voor een gemeenschappelijke ruimte, en 8 tiny houses. De appartementen zijn bestemd voor Oekraïense vluchtelingen, de tiny houses voor Eemnesser starters op de woningmarkt. De woningen blijven maximaal 5 jaar staan. 

Wethouder Theo Reijn:

We hebben hiermee een flinke stap vooruit gezet. Daar ben ik blij om. De behoefte aan deze woningen is groot. Nu kunnen we beginnen met de voorbereidingen van de bouw. Het terrein is onlangs al helemaal opgeschoond. Half november wordt gestart met de aanleg van de riolering. In december begint de daadwerkelijke bouw. De verwachting is dat de appartementen en tiny houses eind maart 2023 opgeleverd worden.

De gemeente Eemnes kiest aan de Barbeelstraat voor woningen met een kwalitatieve uitstraling, met houten gevelbekleding. In de openbare ruimte rond de woningen is een speelplaatsje voorzien, net als een parkeerplaats.

Met de Alliantie worden afspraken gemaakt over de toewijzing van de tiny houses aan starters uit Eemnes. Naar verwachting start de verhuur begin komend jaar. 

Meer informatie

U vindt meer informatie in het overzicht van vragen en antwoorden.