Voortgang tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er in Eemnes voor de korte termijn noodopvang geregeld in kerkelijk centrum De Wel. Het college wil voor de langere termijn huisvesting bieden en heeft plannen ontwikkeld voor tijdelijke woningen aan de Barbeelstraat. Ook komen er 8 tiny houses voor Eemnesser starters.

In juni voerde de gemeente gesprekken met omwonenden over de plannen. Vervolgens zijn de plannen besproken in de commissie- en raadsvergadering van juli. De gemeenteraad stemde op 11 juli jl. in met het voorstel om de tijdelijke woningen te realiseren. 

De Alliantie bereidt de vergunningsaanvraag voor. Daarna neemt het college een besluit over het verlenen van de vergunning. Na dit besluit wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouw- en woonrijp maken en de aanleg van nutsvoorzieningen. We proberen uiterlijk begin 2023 de woningen aan de Barbeelstraat gereed te hebben. De Wel zal voorlopig (nu verlengd tot 31 maart 2023) nog gebruikt worden als noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen.

Via www.eemnes.nl/oekraine en in De Rotonde informeren wij u over de vervolgprocedure van de huisvestingsplannen. Mocht u andere vragen hebben, stuur dan een mail naar vluchtelingen@eemnes.nl