Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners beschikbaar

De Rijksoverheid heeft een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners gemaakt. Deze handreiking is bedoeld voor particulieren die Oekraïense vluchtelingen in huis hebben of dit overwegen. In de handreiking staat informatie over hoe particulieren opvang aan kunnen bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn.


De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. 

De Handreiking kunt u via deze link bekijken en downloaden.