Onroerende zaakbelasting

Als ondernemer bent u verplicht belasting te betalen. U betaalt als eigenaar van een bedrijfspand OZB.

Elk jaar worden de tarieven opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. De tarieven en wijze van aanslagoplegging liggen vast in de gemeentelijke belastingverordening. 

Wie betaalt

Iedereen die eigenaar is van een woning, winkel, garage of een andere onroerende zaak krijgt een aanslag OZB eigendom. Verkoop, verbouw of afbraak die in de loop van het jaar plaatsvindt heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent in het algemeen, bij de verkoop van de onroerende zaak, een gedeelte van de OZB eigendom met de nieuwe eigenaar. De gemeente staat hier buiten.

De hoogte van de aanslag OZB wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met een vast percentage.

OZB 2022

  • Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1039%
  • Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3647%

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022 (pdf, 42,9KB)