Incidentele festiviteit

Wilt u in uw bedrijf, sportvereniging of school iets bijzonders organiseren? En is het waarschijnlijk dat  u daarvoor de geluidsnormen zult overschrijden? Geef dat aan ons door.

Informatie aanvraag

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat dat u als bedrijf, sportvereniging of school moet voldoen aan bepaalde geluidsnormen. Organiseert u bijvoorbeeld een feest met versterkte muziek waarbij u de geluidsnormen overschrijdt? Dan moet u dit vooraf, als een incidentele festiviteit, melden bij de gemeente.

De meeste bedrijven, sportverenigingen en scholen mogen 12 keer (Eemnes) of 7 keer (Laren/Blaricum) per jaar van deze geldende geluidsnormen afwijken. De festiviteit mag dan binnen plaatsvinden. Een dergelijke melding geldt niet voor activiteiten buiten, daarvoor gelden andere (geluids)normen en kan vergunningsplichtig zijn (evenement).

U kunt een melding doorgeven wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Tijdens een incidentele festiviteit moeten ramen en deuren gesloten zijn
  • De kennisgeving van de incidentele festiviteit moet uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de festiviteit zijn gemeld.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een incidentele festiviteit.

Hoe lang duurt het?

5 werkdagen.

Hoe aanvragen

Via onderstaande knop meldt u het evenement. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf een melding doet, logt u in met e-Herkenning.

Melding incidentele festiviteit

Vragen?

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende melding? Of wilt u overleggen voordat u de melding doorgeeft? Bel 14 035.

Lees ook Evenement organiseren