Incidentele festiviteit

Wilt u in uw bedrijf, sportvereniging of school iets bijzonders organiseren? En moet u daarvoor de geluidsnormen overschrijden? Geef dat aan ons door.

Melden

De kennisgeving van de incidentele festiviteit moet uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de festiviteit zijn gemeld bij burgemeester en wethouders. Dit kan met een formulier. U kunt het telefonisch opvragen bij Vergunningen van de BEL Combinatie.

Geluidsnormen

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat dat u als bedrijf, sportvereniging of school moet voldoen aan bepaalde geluidsnormen. Deze geluidsnormen staan ook in de Apv. Organiseert u bijvoorbeeld een feest met versterkte muziek waarbij u de geluidsnormen overschrijdt? Dan moet u dit vooraf als een incidentele festiviteit melden bij de gemeente.

Uitzondering

De meeste bedrijven, sportverenigingen en scholen mogen 12 keer per jaar van deze geldende geluidsnormen afwijken. De festiviteit mag dan binnen plaatsvinden. Een dergelijke melding geldt niet voor activiteiten buiten, daarvoor gelden andere (geluids)normen en kan vergunningsplichtig zijn (evenement).

Voorwaarden

  • Tijdens een incidentele festiviteit moeten ramen en deuren gesloten zijn.
  • De kennisgeving van de incidentele festiviteit moet uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de festiviteit zijn gemeld bij burgemeester en wethouders.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035.

Lees ook