Vergunningen

Als ondernemer heeft u diverse vergunningen nodig voor de exploitatie van uw bedrijf of instelling. Hierna volgt een beknopt overzicht van zaken waar u mee te maken kunt hebben.

 • Detailhandel en horeca

  Wilt u als ondernemer (tijdelijk) uw activiteiten uitbreiden, dan heeft u daar in een aantal gevallen een vergunning voor nodig.

 • APV

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) beschrijft de regels die gelden voor de openbare orde, de natuur en het uiterlijk van de gemeente en andere huishoudelijke zaken.

 • Omgevingsvergunning

  Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen, slopen of wijzigen van een pand, het aanleggen van parkeerplaatsen, of het kappen van bomen. Veel van deze vergunningen kunt u in 1 keer, in 1 procedure aanvragen.

 • Standplaats weekmarkt Eemnes

  Wilt u in aanmerking komen voor een vaste standplaats op de weekmarkt van Eemnes, dan kunt u zich inschrijven op de wachtlijst. Hiervoor wordt gevraagd om een kopie van uw legitimatiebewijs en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen iets verkopen? Bijvoorbeeld met een viskraam of bloemenstalletje. Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig.

 • Ventvergunning

  Wilt u uw producten op straat aanbieden of donateurs werven, zonder standplaats? U heeft dan géén vergunning nodig. Maar u moet zich wel aan bepaalde regels houden.

 • Collectevergunning

  Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Dan moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. Doe dit minstens 4 weken voordat u wilt collecteren. Bij de gemeente kunt u collectebussen lenen.

 • Milieuvergunning

  Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuregels staan meestal in het Activiteitenbesluit en/of in de omgevingsvergunning milieu. Het Activiteitenbesluit bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen. Hiervoor moet u eerst bepalen welk type inrichting uw bedrijf is.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren in Eemnes dat voor publiek toegankelijk is? Voor grote evenementen heeft u een vergunning nodig. Voor kleine evenementen volstaat een melding bij de gemeente.

 • Reclameborden en spandoeken

  Als u een publicatiebord of spandoek wilt plaatsen om reclame te maken, heeft u daar meestal een vergunning voor nodig.

 • Wet Bibob

  De Wet Bibob moet voorkomen dat vergunningen misbruikt worden voor criminele activiteiten. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.