Melding ingebruikname gemeentegrond aanvragen

Wilt u tijdelijk iets neerzetten op gemeentegrond, zoals een container of steiger? Of een hekwerk, bouwkraan en of (bouw)materialen? Dan moet u dit in de meeste gevallen vooraf melden bij de gemeente. 

Informatie aanvraag

Wanneer u gemeentegrond wilt gebruiken, meldt u dit 10 werkdagen voordat u iets wilt neerzetten bij de gemeente. Straten, stoepen en alle andere openbare terreinen moeten namelijk goed toegankelijk blijven.

De gemeente kan ervoor kiezen om het plaatsen van voorwerpen te verbieden als u hiermee de verkeersveiligheid of de openbare veiligheid in gevaar brengt.

Meesturen

  • een tekening van de locatie of een luchtfoto met daarop de objecten ingetekend; 
  • een verkeersplan als er wegen worden afgezet.

Kosten

Geen kosten.

Hoe aanvragen

Via onderstaande knop meldt u het gebruiken van gemeentegrond. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf een melding doet, logt u in met e-Herkenning.

Aanmelden gebruik gemeentegrond

Hoe lang duurt het?

5 werkdagen.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u de verkeersontheffing aanvraagt? Bel 14 035.