Ontheffing verkeer aanvragen

Grenst uw perceel aan de Heidelaan, aan polderwegen of aan de tunnel Binnendijk? U kunt een verkeersontheffing aanvragen. 

Hoe aanvragen?

Via onderstaande knop regelt u de ontheffing. 

Ontheffing verkeer aanvragen

Meesturen of meenemen

Wat voegt u toe aan de aanvraag:

  • Kopie kentekenbewijs
  • Eventueel een huur- of leaseovereenkomst 
  • Inschrijvingsbewijs KvK of accountantsverklaring

Nadat uw verzoek is gecontroleerd, ontvangt u de ontheffing. 

Kosten

  • Met een geldigheid van 3 jaar: € 84,00
  • Met een geldigheid van 1 jaar: € 84,00
  • Met een looptijd van minder dan 1 jaar: € 49,50

Hoe lang duurt het?

5 werkdagen.

Vragen?

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient? Bel het algemene informatienummer 14 035.