Milieuvergunning

Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuregels staan meestal in het Activiteitenbesluit en/of in de omgevingsvergunning milieu. Het Activiteitenbesluit bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen. Hiervoor moet u eerst bepalen welk type inrichting uw bedrijf is.

Uitvoering milieutaken door RUD Utrecht

Milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt namens de gemeente uitgevoerd door de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Voor informatie kijkt u op RUDUtrecht.nl