Wet Bibob

De Wet Bibob moet voorkomen dat vergunningen misbruikt worden voor criminele activiteiten. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Beoordeling van aanvraag

Op grond van de Wet Bibob vraagt de gemeente uitgebreide informatie van ondernemers die een horeca-, exploitatie-, prostitutie- of speelautomatenhalvergunning willen aanvragen of verlengen. Zij moeten vragen beantwoorden over onder andere de financiering, bedrijfsvoering en de zeggenschapsstructuur van hun bedrijf.

Met deze informatie kunnen de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders beoordelen of het met het verlenen van de vergunning geen criminele activiteit wordt gefaciliteerd. Als het risico bestaat dat een vergunning gebruikt wordt voor een criminele activiteit dan kunnen zij op grond van de Wet Bibob een vergunning weigeren of intrekken. Ook is het mogelijk om op grond van deze wet bedrijfspanden te sluiten.