5 September 2016: Bijeenkomst bestuurlijke toekomst Eemnes. U komt toch ook?

De dialoog tussen inwoners en gemeente over Toekomst Eemnes is in volle gang. Hoe we die toekomst gaan vormgeven, bepalen we graag in overleg met u. Moet de gemeente blijven samenwerken? En zo ja, met welke andere gemeente(n)? Welk scenario ziet u het liefst? Wilt u komen? Meld u aan!

Op 5 september aanstaande is er een bijeenkomst over de bestuurlijke toekomstmogelijkheden voor Eemnes.

Burgemeester Roland van Benthem: “We staan nu voor keuzes die ook van belang zijn voor de generatie(s) na ons. Dus kom op 5 september en geef aan wat ú belangrijk vindt.”

Wilt u komen? Meld u aan.
De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal (Zuidersingel 1) van 19.30 tot ca. 22.00 uur. Vanaf 18.45 uur staan koffie en thee voor u klaar. U bent van harte welkom. Maar vol = vol, dus meld u snel aan via www.aanmelder.nl/toekomsteemnes050916

Wat gaan we doen?
Op deze informatieve avond worden de opbrengsen van de Dialoog Toekomst Eemnes gepresenteerd. Verder geven drie experts, op basis van hun ervaringen in andere gemeenten, hun visie op de bestuurlijke scenario’s. Daarna kunnen inwoners in gesprek gaan met raadsleden over de voor- en nadelen van de diverse scenario’s.

Burgemeester Roland van Benthem: “Ieder scenario heeft voor- en nadelen. Het is waardevol om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomstscenario’s en argumenten voor of tegen een bepaald scenario. Daarna zal de gemeenteraad alle input vanuit de samenleving meewegen in keuzes over de bestuurlijke toekomst. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk Eemnessers er op 5 september bij zijn. De gemeenteraad weegt alle input vanuit de samenleving mee in keuzes over de bestuurlijke toekomst later dit najaar."