Slotdebat bestuurlijke toekomst goed bezocht

De bijeenkomst over de bestuurlijke toekomstscenario's op 5 september jl. was goed bezocht.

De bijeenkomst over de bestuurlijke toekomstscenario's op 5 september jl. werd bezocht door ca. 75 Eemnessers. Op deze avond konden inwoners in gesprek met raadsleden over de voor- en nadelen van de vijf toekomstmogelijkheden voor Eemnes.

Teruggeblikt werd op het gelopen proces en de resultaten van de inwonerenquêtes, speeddates met raadsleden, themasessies met maatschappelijke organisaties en ondernemers, de inwonertop E100 en het bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek. Ook gaven drie gastsprekers presentaties over zelfstandigheid, samenwerking, fusie en hun visie op de toekomstscenario's.

  • Linze Schaap, universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg.
  • Annelies van der Kolk, burgemeester van Renswoude, de kleinste gemeente van de provincie Utrecht.
  • Henk Mensink, gemeentesecretaris van de gefuseerde gemeente Peel en Maas.

In gesprek  met raadsleden over voors en tegens
Met deze informatie gingen inwoners vervolgens met raadsleden in gesprek over de voor- en nadelen van de geschetste vijf scenario’s. Deze varianten hielden kort gezegd in: zelfstandig blijven (alles blijft zoals het is) tot fusie met gemeenten binnen Gooi en Vecht of met gemeenten binnen Eemland.  De meningen hierover waren verdeeld. Een deel van de aanwezigen was van mening dat Eemnes zelfstandig moet blijven, maar anderen vonden verdergaande samenwerking dan wel een fusie ook een goed idee.

Raad maakt eind oktober keuze
Burgemeester Roland van Benthem sloot de avond af met: “Wij moeten als gemeentebestuur goed nadenken over de verschillende scenario’s: Wat als...? We kunnen wel zeggen dat we het graag willen houden zoals het nu is,  maar kan dat ook? En onder welke voorwaarden dan? Daar gaan we naar op zoek. De raadsleden nemen uw argumenten voor en tegen absoluut mee en maken naar verwachting eind oktober een keuze over hoe zij de bestuurlijke toekomst voor Eemnes zien.”

 

 

Na de pauze was er een interactieve meningsuitwisseling: inwoners gingen met raadsleden in gesprek over de voors en tegens van de diverse bestuurlijke toekomstmogelijkheden.