In gesprek over de toekomst van Eemnes

De gemeente Eemnes gaat in gesprek met haar inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onderwerp is de bestuurlijke toekomst van Eemnes. De gemeenteraad heeft hiervoor een werkgroep ingesteld. Er worden diverse activiteiten en interactieve bijeenkomsten georganiseerd, waar ook ú bij kunt zijn. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen en uw stem te laten horen!

Huidige situatie: bereikbaar dorp met een sterke eigen identiteit

Eemnes werkt sinds 2008 nauw samen met de gemeenten Blaricum en Laren in de BEL Combinatie. Dat betekent voor Eemnes: het voordeel van een kleine gemeente gecombineerd met het voordeel van een sterke organisatie. De tijd heeft echter niet stil gestaan. Vanwege diverse maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen is het van belang dat Eemnes zich opnieuw gaat oriënteren op de toekomst.Eemnes_luchtfoto

Doe en denk mee: u bent van harte welkom!

Voor de gemeente Eemnes staan haar inwoners centraal. We gaan daarom graag met u in gesprek over uw dromen, wensen, ambities, zorgen en opvattingen; over leven en werken in Eemnes, over de voorzieningen, maar ook over de verwachtingen die u heeft van de gemeente en van andere inwoners. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw wensen en toekomstverwachtingen zijn er in april, mei en september diverse bijzondere, interactieve activiteiten en bijeenkomsten. Zo kunt u speeddaten met een raadslid, inspreken tijdens een raadsdebat; misschien vindt u het leuk om een vlog over uw toekomstwensen voor Eemnes in te sturen of deel te nemen aan het digitale burgerpanel. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.burgerpaneleemnes.nl. En heeft u al gehoord van de E100, waarbij 100 Eemnessers worden uitgenodigd om met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van Eemnes? De komende tijd staat er van alles te gebeuren. 

De uitkomsten dienen als basis voor een raadsbesluit over de toekomst

Alle informatie en beelden die u de komende tijd aandraagt zijn welkom. Deze worden door het college van B en W en de gemeenteraad als basis gebruikt om het draagvlak voor diverse toekomstscenario’s te verkennen. Uiteindelijk bent u als inwoner van Eemnes aan zet om in het slotdebat via een (digitale) stemming uw mening te geven. Dit slotdebat vindt plaats in het najaar van 2016. Deze dialoog met de inwoners van Eemnes is niet eenmalig. Vanuit onze filosofie van samenwerkingskracht is dit in de toekomst de manier om samen te werken.

Planning

Dit proces kent drie fases:

  • Fase 1 Dialoog: Voor de zomervakantie vindt een groot aantal activiteiten en bijeenkomsten plaats. U wordt hierover op diverse manieren geïnformeerd: via de website, Facebook, Twitter, De Rotonde en per brief.

  • Fase 2 Scenario’s: De opbrengsten van de dialoogfase worden door de raad uitgewerkt in mogelijke bestuurlijke scenario’s.

  • Fase 3 Consultatie: Na de zomer vinden hierover een peiling en een slotdebat plaats. De toekomstscenario’s worden dan aan u voorgelegd. Ook zullen we iets heel tastbaars aan de dialoog overhouden. We maken samen met de inwoners een fotoalbum; iedere bijeenkomst wordt gevisualiseerd met foto’s, illustraties en filmpjes. Na de zomer hebben we een hele collectie die de toekomst van Eemnes illustreert en inspireert.  Die is natuurlijk te zijner tijd voor iedereen in te zien.

 

Blijf op de hoogte: praat digitaal mee!

Via de website Eemnes.nl/toekomsteemneskunt u alle ontwikkelingen en bijeenkomsten volgen. Daarnaast worden er updates gedeeld via Facebook en Twitter (@gem_Eemnes). Ook kunt u een korte video (vlog) in sturen met uw wens of droom voor Eemnes. Dat kan via onze eigen Facebook-pagina: Toekomst Eemnes.

Inspiratie nodig? Kijk hier wat Eemnessers in januari 2016 op de markt antwoordden.

 

Eemnes_winnende foto

Vragen?

Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u terecht bij Esther Bekker of Joke Alberts per e-mail of telefonisch 14 035.