Interview burgemeester Roland van Benthem

De komende maanden gaat de gemeente Eemnes in dialoog met haar inwoners over de toekomst van Eemnes. Er worden diverse activiteiten en interactieve bijeenkomsten georganiseerd, waar ook ú bij kunt zijn. U bent van harte welkom!

Roland van BenthemWaarom gaat de gemeente in gesprek met de inwoners van Eemnes?

De Provincie Noord-Holland heeft ingezet op een aantal bestuurlijke fusies in Gooi & Vechtstreek en voor de BEL sturen ze aan op een intensieve samenwerking met Huizen. Op korte termijn gaat de Provincie Noord-Holland een bestuurskrachtmeting houden in verschillende gemeenten van het Gooi, waaronder Laren en Blaricum. Eemnes is geen onderdeel van de Provincie Noord-Holland en heeft “nee” gezegd tegen deze bestuurskrachtmeting. Maar wat voor toekomst ziet Eemnes, of beter gezegd: Wat wil de Eemnesser? We gaan daarom graag in gesprek met onze inwoners over hun dromen, ambities en eventuele  zorgen. Eigenlijk over leven en werken in Eemnes, over het voorzieningenniveau, maar ook over de verwachtingen die de mensen hebben van de gemeente en van andere inwoners. Om hier achter te komen, gaat de raad  het gesprek met inwoners aan.

Aan de inwoners straks de keuze en de káns om aan de raadsleden hun opvattingen, wensen, hun zorgen of hoop kenbaar te maken. Het resultaat van deze dialoog met de inwoners wordt door de raad meegewogen, wanneer besluiten over de bestuurlijke toekomst genomen moeten worden. 

Wat maakt Eemnes voor u als burgemeester zo bijzonder?

Het is een prachtig dorp. Ik kan zo een lijst van kwaliteiten noemen die bij Eemnes horen: de gemoedelijkheid, bereikbaarheid, rust, eigen identiteit/karakter, groene landschappen en de ligging. Eemnes is binnen een half uurtje vanaf Amsterdam en Utrecht bereikbaar; je bent dicht bij de stad en woont toch in een dorpsomgeving. Sociaal gezien is Eemnes een rijk dorp, met een actief verenigingsleven en uitstekend voorzieningenniveau.  

Wat is uw eigen droom voor Eemnes?

Dat het fijne leven zoals dat in Eemnes nu voor veel mensen is, behouden blijft. Dat wil zeggen: de leefbaarheid en prettige woonomgeving in stand houden. We staan er goed voor en de uitdaging voor de toekomst is ‘het hoge niveau van nu’ te behouden. Voor het bestuur en de raad is er ook de uitdaging om Eemnes te ontwikkelen tot een samenwerkingskrachtige gemeente, zowel lokaal met de samenleving als in de regio met buurgemeenten. Want veel van de taken die we moeten uitvoeren als gemeenten doen we samen met anderen. Denk bijvoorbeeld aan de sociale zaken die Huizen voor ons uitvoert en aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) die voor Eemnes aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving werkt. 

Wat staat er de komende tijd te gebeuren?

We zijn gestart met een publiekscampagne. We willen zoveel mogelijk Eemnessers bereiken en uitnodigen om mee te praten over de toekomst van Eemnes. We gaan zowel fysieke als digitale ontmoetingen organiseren, zoals speeddaten met een raadslid, inspreken tijdens een raadsdebat en natuurlijk wordt ook het digitale burgerpanel ingezet. Echt nieuw is de E100, een bijeenkomst waarbij 100 Eemnessers worden uitgenodigd om samen met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van Eemnes. 

Wat hoopt u dat de dialoog met inwoners op gaat leveren?

Heel veel betrokkenheid en uitwisseling van ideeën. Dat Eemnes fysiek en digitaal met elkaar in gesprek raakt en blijft. En natuurlijk informatie over wat er leeft bij onze inwoners en ideeën over hoe het nog beter kan. 

Wat gebeurt er met de opbrengsten van de dialoog?

De raad heeft uitgesproken dat de wensen van inwoners ‘zwaarwegend’ zijn als zij straks een besluit moet nemen over de bestuurlijke toekomst. Er wordt echt zoveel mogelijk rekening houden met de dromen, wensen en ambities van onze inwoners; dus wat verwachten inwoners, maatschappelijke organisaties, clubs, verenigingen en bedrijven van de gemeente?

Ook zullen we iets heel tastbaars aan de dialoog overhouden. We maken samen met de inwoners een fotoalbum; iedere bijeenkomst wordt gevisualiseerd met foto’s, illustraties en filmpjes. Na de zomer hebben we een hele collectie die de toekomst van Eemnes illustreert en inspireert.  Die is natuurlijk te zijner tijd voor iedereen in te zien.

Blijf op de hoogte!

Voor meer informatie over activiteiten en bijeenkomsten, kijkt u op de pagina 'Toekomst Eemnes' op www.eemnes.nl.

Meepraten of een vlog (filmpje) insturen?

Wilt u meepraten of uw toekomstvisie voor Eemnes in beeld brengen? Laat het ons weten: via de website, Facebook, Twitter (#toekomsteemnes). Zie ook de vlog van burgemeester Roland van Benthem op Facebook. 

 

[1] Een bestuurskrachtmeting is een algemene, basale meting van de kracht van een gemeente. Deze geeft een algemeen omvattend beeld van de kwaliteit van het betreffende lokaal bestuur.