Kringgesprek maatschappelijke partners 19 mei 2016: Zorg, welzijn, cultuur en sport

Donderdag 19 mei jl. was er een kringgesprek met maatschappelijke organisaties over zorg, welzijn, cultuur en sport. In dit verslag leest u de inbreng van de diverse aanwezige organisaties.

Aanwezige organisaties
Cliëntenraad Soza, bestuurscommissie De Hilt, basisschool Merlijn, kinderopvang Partou, basisschool De Wegwijzer, protestantse gemeente, locatieraad RK Nicolaaskerk, Noodhulp Eemnes

De volgende onderwerpen kwamen aanbod:

Wat voor dorp is Eemnes?

 • Agrarisch achtergrond. Link met boerenleven. Je ruikt het land.
 • Nieuwbouwwijk in de jaren 70 aangelegd voor medewerkers van Philips.
 • Nieuwkomers makkelijk opgenomen. Open dorp.
 • Karakterisering: sociaal, niet massaal, pluriform, “keurig dorp”.
 • “Als je van de Wakkerendijk komt, wil je daar je hele leven terug”.
 • Trots bij geboren en getogen Eemnessers.
 • Gemeenschap betrokken op elkaar. Op hoogtijdagen zoals koningsdag doet iedereen mee.
 • Actieve verenigingen die veel doen.
 • Kleine gemeente. Maar groot oppervlak. Eemnes heeft historie.
 • Eemnes is een stad. Met sinds 1352 stadsrechten.
 • Eemnes wil niet graag veranderen. We hebben 6 scholen. Veel te veel. Is dat er over 10 jaar nog?
 • Hebben onderzoeken gedaan over gelijk verdelen in het dorp. Maar dat is op niets uitgelopen.
 • Eemnes is ongrijpbaar, doet het zoals het altijd al gebeurt.

Wijkt Eemnes af van de omgeving?

 • Heel anders dan Laren en Blaricum. Wel sterk georiënteerd op Laren en Blaricum: medische zorg etc.
 • Eemnes heeft geen duidelijke dorpskern. Eemnes is meer een gemeenschap.
 • Het zijn wel groepen (tennis of voetbal), niet 1 geheel. Maar op koningsdag zie je ze wel samen.
 • Als ze een doel hebben dan is het een gemeenschap.

Opgaven Eemnes

 • Meer integratie in het basisonderwijs. Verzuiling is op lange termijn niet houdbaar.
 • Huisvesting onderwijs vraagt om integraal plan. Er zal iets moeten gebeuren, ook als nieuwe wijk gaat groeien. Denken aan de lange termijn.
 • Onderbouw voortgezet onderwijs in Eemnes. Er is belangstelling voor. Er zijn kinderen voor wie reizen naar Hilversum of Huizen niet werkt.
 • Openbaar vervoer goed regelen. Eemnessers zijn georiënteerd op het Gooi.
 • Behoud van de inzet van “Jeugd en gezin”. Vrijwaren van bezuinigingen.
 • Adequate huisvesting voor de kinderopvang, gelet op verwachte groei.
 • Organiseren van adequate maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare groepen. De gemeente zorgt niet voor alle groepen; er zijn mensen die tussen wal en schip vallen. En men weet niet altijd de weg. Er is een groep die niet bij georganiseerd hulp komt. In acute noodgevallen kan stichting noodhulp helpen.
 • In ondersteuning “mensen” centraal stellen. Het zijn geen “gevallen”. Niet het systeem moet bepalend zijn. Mensen moeten goed in beeld zijn bij gemeente. Elkaar helpen moet voorop staan. En dat geldt ook voor vluchtelingen.
 • Er is aandacht voor ouderen in Eemnes. Vrijwillige zorg in Eemnes is groot. Maar je ziet dat mensen steeds meer op zichzelf worden teruggeworpen en dat men ook bij toenemende problematiek zelfstandig moet blijven wonen. Voorzieningen nemen af. Dat is een zorg.
 • Vereenzaming moet worden voorkomen. We moeten meer elkaar opzoeken om te weten wat er speelt. Gemeente moet dit ondersteunen. Zorgen voor kruisbestuiving. Zodat informatie beschikbaar is en je elkaar kunt helpen ondersteunen.
 • Jonge gezinnen kijken niet veel naar elkaar om. Maar bereidheid is er wel, als men rechtstreeks wordt aangesproken. Dat vraagt om actieve intermediairs.

Verwachting van gemeente?

 • Contact leggen (opvang). Zorgen voor verbinding. Daartoe initiatief nemen.
 • Kunst van het kanaliseren. Verwijzen. Zorgen dat de burgers in staat zijn om eigen oplossingen te zoeken.
 • Hoe krijg je in deze participatiemaatschappij mensen in beeld. Mensen die aandacht nodig hebben. Zo een signaleringssysteem zou bij de gemeente moeten zijn.
   

Bestuurlijke toekomst

 • Als Blaricum en Laren samen gaan met Huizen, wat betekent dat dan voor Eemnes? Dat is een zorg. Waar gaan we bij horen?
 • Eén grote Gooi-gemeente zou kunnen. De identiteit van Eemnes als kern blijft toch wel bestaan. Dus Gooistad inclusief Eemnes. Net zo groot als Almere.
 • Alternatief is om ons te concentreren op wat dichtbij ligt. Met wie voelen we ons het meest verbonden? We kunnen best samenwerken met Blaricum en Laren, maar er is ook een natuurlijke band met Eembrugge en Baarn.
 • Om als inwoner mee te kunnen praten is een goed beeld nodig van de voor- en nadelen van de diverse modellen. Wat betekent het inhoudelijk? Inwoners willen weten wat voordelen zijn en wat er aan hen gevraagd wordt.
   

Regionale Samenwerking

 • Eemnes is het meest op Gooi en Vechtstreek georiënteerd.
 • Voor scholen is Noord Holland beter. Onderwijs stichtingen hebben allemaal hoofdkantoor in Hilversum. Moederorganisatie kinderopvang zit in Amersfoort.
   

Samenwerking met gemeente

 • Gemeente zorgt goed voor verenigingen. Financiële steun is wel naar beneden gegaan. Maar verenigingen hebben veel faciliteiten.
 • Hoge verwachtingen van het Huis van Eemnes. Complimenten voor dat werk. Burgemeester stimuleert dat heel veel, goed voorbeeld.
 • Als gemeente groter wordt dan ontstaat de vraag waarom hier geïnvesteerd moet worden en niet elders? Voorbeeld zwembad. Eemnes was eerste die positief reageerde op verzoek Laren om bijdrage. 
 • Verenigingen worden door gemeente niet echt betrokken. We worden vooral geïnformeerd.
 • We moeten aan de deur rammelen om gehoord te worden.
 • Samenwerken is belangrijk. Verenigingen willen meer contact en partnerschap met gemeente.