Kringgesprek maatschappelijke partners 25 mei 2016: Wonen, werken en leefomgeving

Woensdag 25 mei jl. was er een kringgesprek met ondernemers en maatschappelijke organisaties over wonen, werken en leefomgeving. In dit verslag leest u de inbreng van de diverse aanwezige organisaties.

Aanwezig: Van Wijnen, Historische kring, Heijmans Huizen, VRU/brandweer, Woonadviescommissie, De Alliantie.

 

Profiel/identiteit van Eemnes
Eemnes onderscheidt zich van naburige gemeenten en kent een andere cultuur. Eemnes heeft al 750 jaar stadsrechten, maar geen stadse allure. Het is een agrarisch gebied. Mensen begroeten elkaar nog op straat en er is een actief verenigingsleven. De Historische  Kring heeft 800 leden. De verbondenheid met het dorp is sterk en kent een eigen karakter. Oproep: als je uitbreidt, behoud het intieme karakter. De cultuur is in 30 jaar weinig veranderd. Karakter is sterk familiegericht. Nieuwelingen worden echter wel gemakkelijk geaccepteerd. Laren en Blaricum lijken sterker op elkaar.

De bouwers van de Zuidpolder hebben het intieme karakter weten te behouden. Als je groot wordt c.q. te snel groeit, dan moet er gebouwd voor de regio en dan verandert Eemnes ingrijpend.

Eemnessers gaan eerder naar Laren dan andersom. Iedere boer heeft wel in een coöperatie gezeten. Dat kenmerkt de saamhorigheid. Kenmerken van de boerensamenleving zijn nog altijd aanwezig.

Met betrekking tot de gezondheidszorg is gekozen om richting ‘t Gooi te gaan. Voor onderwijs is dat Hilversum maar ook deels Amersfoort. Baarn is gevormd door de koninklijke familie. Lijkt daardoor meer op Blaricum en Laren. Op nationale feestdagen zorgt Eemnes voor zichzelf. Het is gezellig en leuk en dat trekt ook veel mensen uit andere gemeenten aan.

Direct contact is belangrijk. Dichtbij en menselijk. Je doet iets voor elkaar, heel klein maar mensen steken voor elkaar de handen uit de mouwen. Er wordt voor elkaar gezorgd.

Bij sommige gemeente wordt heel veel gesproken, eerst alle feiten op een rij gezet. Hier heerst veel meer een mentaliteit van: aanpakken en doen! Bunschoten en Eemnes verschillen niet veel van elkaar.

Ondernemers zijn er wel, zzp'ers hebben de neiging om het dorp te verlaten.

Bedrijvigheid is van belang en dat je het aantrekkelijk maakt; innovatie is een belangrijk element. Een balans tussen economische vitaliteit en ondernemerschap en groen en rustig wonen blijft een opgave. Wat is je ambitie: een goed, groen woongebied (forensensdorp) zijn met economische activiteiten in de omliggende steden? Of heb je zelf ook een bepaalde mate van ‘nieuwe’ economische activiteiten nodig om een vitaal verenigingsleven te behouden?

Type mens in Eemnes: direct contact heel belangrijk voor ze (ook met gemeente), gezicht erbij kennen, vertrouwensband. Menselijke maat centraal.

Maatschappelijke en economische opgave
Iedere ochtend gaan vele Eemnessers met de auto de A27 op. Uitgifte eigen bedrijventerrein verloopt moeizaam. Het gaat over hoe je de lokale economie wel kunt stimuleren, bijvoorbeeld startups. De gemeente vergrijst. Je trekt nieuwe mensen en behoudt de jongeren. Het is aardig om een keer te kijken wat de jongeren uit Eemnes studeren en of daar kansen liggen voor de lokale economie.

Jongeren willen hier graag blijven c.q. terugkomen. Maar dan worden ze geconfronteerd met de huizenprijzen. Je moet een formule vinden om jongeren te behouden.

Te denken valt aan verzamelgebouwen voor jonge bedrijven. Voor jongeren is openbaar vervoer een punt. Reistijd naar Adam is 1,5uur, Utrecht idem. Er is geen goede aansluiting: trein komt aan en is de bus net weg. Anderzijds: Connection zit in Noord-Holland en we mogen blij zijn dat ze een lus maken om ook in Eemnes te komen.

Dorp is in zichzelf gekeerd. Bijvoorbeeld: de theetuin is nu pas goed te vinden. Er komt in de haven 1 x per jaar een boot: die van Sinterklaas. Daar exploiteren verder is niet de bedoeling. Gemeente heeft in Eemmonde plekken voor toerisme geremd.

Wat wonen betreft moet er aardig wat aangepast worden. De schaal om aantrekkelijk te zijn voor bijvoorbeeld een zorgpartij is te klein. Lang thuis blijven wonen en betaalbaarheid/doorstroming huursector zijn opgaven voor toekomst. In de Zuidpolder komen mensen terug uit de regio. Voorziet in een behoefte.

Eemnes heeft mogelijkheden om uit te breiden. Als je een gezin wil stichten dan kom je terug. Mensen die ooit gekomen zijn willen ook niet meer weg. In de Noorderbuurt lijkt er meer vergrijzing te komen. Houd rekening met verschillen tussen wijken in Eemnes.

Samenwerking met gemeente
Woonadviescommissie adviseert college en raad, dat gaat goed maar hangt ook van jezelf af. Respect en vertrouwen. Als je een wethouder wil spreken dan kan dat (laagdrempelig).

Welwillend en open, maar als je echt invloed wilt dan is dat lastiger.

Vanuit Historische Kring: lof voor hoe de samenwerking verloopt.

VRU: gaat goed, lijnen zijn kort. Het is soms iets lastiger de weg te vinden bij de BEL Combinatie.

Voor Heijmans zijn de lijnen helder en snel geregeld. Op orde.

Lokale politiek zit dichter op.

Tip: in Nijkerk en Soest worden regelmatig tafelgesprekken georganiseerd waar meer informeel informatie uitgewisseld kan worden.

Tegelijkertijd zijn lijnen in een dorp kort, je ziet ze op straat, in de supermarkt. Je zou een markt kunnen houden waar belangengroepen/maatschappelijke organisaties zich aan elkaar kunnen presenteren gericht op dialoog en verdieping.                         

Bij een grote gemeente zie je meer specialismen, komt meer op de gemeente af. Dus er is bij grote gemeente meer deskundigheid.

Er is een spanningsveld tussen ‘groot en deskundig’ en ‘klein en snel’.

Ontwikkeling van Zuidpolder wordt gekenmerkt door dezelfde discussie: de markt gaat snel maar we willen de snelheid en vergroting niet altijd.

 

Eemnes en de regio
Op het moment dat de grens opschuift en je wordt 1 gemeente dan heb je als woonkern minder invloed op de ontwikkeling van Zuidpolder. Wil je bestuurlijke zelfstandigheid behouden dan moet je groeien.

Oriëntatie op het Gooi en Eemland, eigenlijk Amersfoort niet.

Samenwerking met Utrecht geeft meer zekerheid voor identiteit Eemnes. Ze hebben meer aandacht voor kleine dorpen.

Eemlandse gemeenten worstelen met hetzelfde. Ze bundelen krachten maar doen dat versnipperd.

Kwaliteitseisen zijn hoog: je moet naar grotere organisaties, kijk naar VRU, RUD etc.

De BEL is een ‘tussenin gevalletje’.