Programma en sprekers bijeenkomst op 5 september 2016

Op maandag 5 september wordt een belangrijke bijeenkomst over de bestuurlijke toekomst van Eemnes georganiseerd.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal (Zuidersingel 1) van 19.30 tot ca. 22.00 uur. Vanaf 18.45 uur staan koffie en thee voor u klaar. U bent van harte welkom. Meldt u zich wel even aan? Dat kan nog tot en met 2 september, via www.aanmelder.nl/toekomsteemnes050916

Programma en sprekers
Op deze informatieve avond worden de opbrengsten van de Dialoog Toekomst Eemnes gepresenteerd. Verder geven drie experts, op basis van hun ervaringen in andere gemeenten, hun visie op de bestuurlijke scenario’s. Daarna kunnen inwoners in gesprek gaan met raadsleden over de voor- en nadelen van de diverse scenario’s. Bekijk hier het programma en de sprekers.

Inmiddels is ook het resultaat van het bestuurskrachtonderzoek in de regio Gooi & Vechtstreek bekend. Stip op de horizon is maximaal drie gemeenten, uiterlijk per 1 januari 2023. Op 5 september wordt ook besproken wat dit betekent voor de samenwerking binnen de BEL en daarmee voor de toekomst van Eemnes.

Burgemeester Roland van Benthem: “Ieder scenario heeft voor- en nadelen. Het is waardevol om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomstscenario’s en argumenten voor of tegen een bepaald scenario. Daarna zal de gemeenteraad alle input vanuit de samenleving meewegen in keuzes over de bestuurlijke toekomst. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk Eemnessers er op 5 september bij zijn. De gemeenteraad weegt alle input vanuit de samenleving mee in keuzes over de bestuurlijke toekomst later dit najaar.”

Experts aan het woord
Op deze avond spreken de volgende experts:

  • Annelies van der Kolk, Burgemeester van Renswoude. Plannen voor gemeentelijke herindelingen hebben een prominente rol gespeeld in de geschiedenis van de gemeente Renswoude. De gemeente telt 5.062 inwoners en is daarmee de kleinste gemeente van Utrecht en ook één van de kleinste gemeenten in Nederland. Rensoude is zelfstandig door intensieve samenwerking met Veenendaal.
  • Henk Mensink, Gemeentesecretaris gemeente Peel en Maas. Op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van de vroegere gemeenten Helden, Kessel, Meijel en Maasbree. Gemeente met 43.363 inwoners en bekend vanwege vraaggerichte sturing en het stimuleren van de kracht van de 11 kernen..
  • Linze Schaap, Universiteit Tilburg. Onderzoeksgebieden: governance, lokaal en regionaal bestuur, intergemeentelijke samenwerking en relaties tussen burger en bestuur.