Speeddaten met raadsleden over dorps, groen en meer

Op verschillende locaties hebben raadsleden met Eemnessers gesproken over wat zij belangrijk vinden, wat hun dromen zijn voor Eemnes. Zo waren de raadsleden de afgelopen weken te vinden bij....

Op verschillende locaties hebben raadsleden met Eemnessers gesproken over wat zij belangrijk vinden, wat hun dromen zijn voor Eemnes. Zo waren de raadsleden de afgelopen weken te vinden bij De Minnehof, Vrouwenkoor Uniek, Bridgeclub BBS, de bibliotheek, jongerencentrum Impuls en café Staal.

Er zijn interessante gesprekken gevoerd; over de identiteit van Eemnes, wonen en werken in Eemnes, de voorzieningen en de bestuurlijke toekomst.
Het dorpse en groene karakter wordt door iedereen erg gewaardeerd. Er zijn natuurlijk verschillende opvattingen over de bestuurlijke toekomst, van zelfstandig blijven tot en met samenwerking en fusie. Verder is ter sprake gekomen wat Eemnessers belangrijk vinden voor de toekomst als het gaat over verkeer, wonen in het dorp en sociale samenhang.  Veel waardering is er ook voor de samenwerking binnen de BEL.

Alle inbreng wordt meegewogen bij de verdere uitwerking van de (bestuurlijke) toekomstplannen voor Eemnes.