Toekomst Eemnes - de bestuurlijke keuzes

Hoe gaat de bestuurlijke toekomst van Eemnes eruit zien? Met welke gemeenten gaat Eemnes samenwerken om ook in de toekomst haar inwoners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen?

Hoe gaat de bestuurlijke toekomst van Eemnes eruit zien? Met welke gemeenten gaat Eemnes samenwerken om ook in de toekomst haar inwoners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen? Tijdens de dialoog met inwoners is hierover de afgelopen maanden al veel informatie opgehaald: via Facebook, Twitter, speeddates met raadsleden, burgerpeilingen, gesprekken met organisaties en ondernemers en de Burgertop E100.

Dialoog: “Identiteit en karakter van Eemnes behouden.”

Uit de dialoog met Eemnessers komt een duidelijk beeld naar voren: het moet ook in de toekomst goed wonen en leven blijven in Eemnes, waarbij u vooral ‘het groen’ belangrijk vindt. Daarnaast is het voor velen van u belangrijk dat de gemeente goed bestuurd wordt en dat de eigen identiteit en het karakter van Eemnes (kleinschalig, landelijk, bereikbaar, gemoedelijk en saamhorig) behouden blijven. De gemeenteraad neemt al deze informatie mee in haar besluit over de bestuurlijke toekomst van Eemnes.

Bestuurlijke toekomst: welke keuzes kan Eemnes maken?
Op basis van de opgehaalde informatie vanuit de dialoog met inwoners, diverse wetenschappelijke onderzoeken en de afwegingscriteria van het Rijk voor gemeentelijke samenwerking, ziet de gemeenteraad vijf bestuurlijke toekomstscenario’s:

1. ‘Nulvariant’: er verandert niets
In dit scenario verandert er niets. De gemeente Eemnes is een zelfstandige Utrechtse gemeente met 8.800 inwoners met een oriëntatie op het Gooi. Sinds 2008 zijn de ambtelijke organisaties van Eemnes, Blaricum en Laren samengevoegd. Onder de naam BEL Combinatie bieden zij hun dienstverlening gezamenlijk aan. Eemnes heeft een eigen college van B&W en gemeenteraad die verantwoordelijk zijn voor het grondgebied en de gemeenschap.
De gemeente Eemnes koopt daarnaast diensten in bij andere gemeenten in de regio, zoals bij Huizen voor het sociaal domein (Wmo).

2. Zelfstandig Eemnes: samenwerking in Gooi- en Vechtstreek
Momenteel wordt een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd bij de gemeenten Blaricum en Laren. Een bestuurskrachtonderzoek is bedoeld om te bekijken of een gemeente nu en in de toekomst haar taken goed en zelfstandig kan uitvoeren. Uit het bestuurskrachtonderzoek kan blijken dat Blaricum en Laren onvoldoende toekomstbestendig zijn. Mogelijk kiezen zij zelf voor een herindeling (fusie), bijvoorbeeld met Hilversum of Huizen. De BEL Combinatie, de ambtelijke samenwerking tussen Blaricum, Eemnes en Laren, komt dan ten einde. Eemnes blijft een zelfstandige gemeente van 8.800 inwoners. Om het gewenste niveau van dienstverlening te garanderen kiest Eemnes voor een samenwerking met omliggende gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek.

3. Zelfstandig Eemnes: samenwerking met Baarn, Bunschoten en Soest
In dit scenario wordt besloten tot samenwerking in de provincie Utrecht, met Bunschoten, Baarn en Soest. Eemnes blijft een zelfstandige gemeente van 8.800 inwoners. Om het gewenste niveau van dienstverlening te garanderen kiest Eemnes voor samenwerking met gemeenten in de provincie Utrecht.

4. Fusie met Blaricum en Laren
In de BEL Combinatie werken Blaricum, Eemnes en Laren al met een gezamenlijke organisatie van ambtenaren. Iedere gemeente heeft nog wel een eigen college van B&W en gemeenteraad. In dit scenario komt daar een einde aan. De drie gemeenten krijgen één college van B&W en één gemeenteraad. De nieuwe gemeente bestaat uit 29.000 inwoners en blijft samenwerken met andere gemeenten in de regio.

5. Fusie met Huizen, Blaricum en Laren
Als Huizen, Laren en Blaricum besluiten te fuseren, wat wil Eemnes dan? Aansluiten bij deze fusie of zelfstandig blijven en samenwerken met andere gemeenten? In dit scenario kiest Eemnes ervoor om mee te doen met de fusie.
De vier gemeenten krijgen één college van B&W en één gemeenteraad. De nieuwe gemeente bestaat uit 70.000 inwoners en blijft samenwerken met andere gemeenten in de regio.

Geef uw mening
Ieder scenario heeft zijn voor- en nadelen. De gemeenteraad van Eemnes wil daarom graag met u in gesprek over uw mening en gedachten hierover. U kunt uw mening geven via:

  • de 3e Burgerpeiling Toekomst Eemnes, die 27 juni a.s. van start gaat. Om mee te doen, kunt u zich aanmelden bij het burgerpanel. Gaat u hiervoor naar www.burgerpaneleemnes.nl en klik op ‘Aanmelden’.
  • de interactieve bijeenkomst op 5 september a.s.

Bijeenkomst op 5 september. U komt toch ook?
Op 5 september a.s. is er een informatiebijeenkomst voor alle Eemnessers over de toekomst van Eemnes. U bent van harte welkom. Maar vol = vol, dus meld u snel aan via www.aanmelder.nl/toekomsteemnes050916

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal (Zuidersingel 1) van 19.30 tot ca. 22.00 uur. Vanaf 18.45 uur kunt u zich registreren en staan koffie en thee voor u klaar. Er komen ervaringsdeskundige gastsprekers. In gesprek met raadsleden kunt u uw mening geven over de verschillende bestuurlijke mogelijkheden. Er wordt niet gestemd; de gemeenteraad neemt alle meningen mee in haar besluit, later in het najaar.

Burgemeester Roland van Benthem: “We staan nu voor keuzes die ook van belang zijn voor de generatie(s) na ons. Dus kom op 5 september en geef aan wat ú belangrijk vindt.”