Resultaten derde burgerpeiling Toekomst Eemnes

In juli is de laatste burgerpeiling over Toekomst Eemnes gehouden. 298 inwoners vulden de enquête in.

De respondenten vinden dat het groene karakter, veiligheid, rust en ruimte in de toekomst behouden moeten blijven. De kleinschaligheid en het dorpse karakter zijn de belangrijkste uitgangspunten. Ook werd gevraagd een voorkeur uit te spreken over de bestuurlijke toekomst van Eemnes.

Voorkeur voor huidige situatie

Bij een vraag over ‘belangrijke uitgangspunten voor het gemeentebestuur van Eemnes’, vindt de meerderheid ‘daadkracht van het bestuur’ het belangrijkst. Als het gaat over ‘mogelijke bestuurlijke scenario’s’, de manier waarop Eemnes met andere gemeenten kan samenwerken, hebben de respondenten een voorkeur voor het handhaven van de huidige situatie, namelijk: Eemnes als zelfstandige gemeente die zijn ambtelijke organisatie deelt met Blaricum en Laren. De minste steun is er voor een fusie van Eemnes met Huizen, Blaricum en Laren.

Bijeenkomst bestuurlijke toekomst

Op maandagavond 5 september aanstaande wordt de opbrengst van de Dialoog Toekomst Eemnes gepresenteerd. Op deze avond geven drie experts, op basis van hun ervaringen in andere gemeenten, hun visie op de bestuurlijke scenario’s. Daarna kunnen inwoners in gesprek gaan met raadsleden over de voor- en nadelen van de diverse scenario’s. Burgemeester Roland van Benthem: “Ieder scenario heeft voor- en nadelen. Het is waardevol om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomstscenario’s en argumenten voor of tegen een bepaald scenario. Daarna zal de gemeenteraad alle input vanuit de samenleving meewegen in keuzes over de bestuurlijke toekomst. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk Eemnessers er op 5 september bij zijn.” De gemeenteraad weegt alle input vanuit de samenleving mee in keuzes over de bestuurlijke toekomst later dit najaar.

Wilt u komen? Meld u aan!

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis in Eemnes (Zuidersingel 1) van 19.30 tot ca. 22.00 uur. U bent van harte welkom. Maar: vol is vol! Dus meld u wel even aan, via:  www.aanmelder.nl/toekomsteemnes050916.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de resultaten? Bekijkt u dan het volledige rapport.

Meer informatie over Toekomst Eemnes vindt u op deze website, in De Rotonde, op Facebook en Twitter.