Afval scheiden - nieuwe inzameling

Eemnessers gaan afval beter scheiden. Doe ook mee!

Goed voor milieu

Door afval goed te scheiden winnen we grondstoffen terug en blijft er minder restafval over dat verbrand moet worden. Dit is beter voor het milieu, want u spaart er steeds schaarser wordende grondstoffen mee. De gemeente Eemnes wil het voor haar inwoners in de toekomst nog makkelijker maken om afval beter te scheiden. Onder andere door huis- aan-huis ook plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) op te halen.

Uw minicontainers

U kunt uw containers herkennen aan de adresstickers met barcode op de zijkant van de containers. De ingebouwde chips en de adresstickers met barcode zijn gekoppeld aan uw huisadres. De chips worden gebruikt voor containerherkenning en niet om gegevens van individuele huishoudens op te slaan. U hoeft dus niet bang te zijn voor aantasting van uw privacy.

Nieuwe inzameling

Bij de nieuwe manier van inzamelen worden voortaan vier soorten afval huis-aan-huis ingezameld. Om ervoor te zorgen dat de afvalstoffenheffing laag blijft, verandert ook de inzamelfrequentie

  • PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) – elke 2 weken
  • GFT (groente-, fruit- en tuinafval) – elke 2 weken
  • OPK (oud papier en karton) – elke 4 weken
  • Restafval (grijze bak) – elke 4 weken

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om zelf PMD naar de supermarkt of kringloop te brengen. De PMD-zakken zijn alleen nog te verkrijgen op de gemeentewerf en het BEL-kantoor. Grof (huis)vuil kunt u wegbrengen naar de gemeentewerf van Eemnes of laten ophalen. Ophalen gebeurt alleen op afspraak. Deze maakt u op www.afvalmelden.nl

Documenten

'Levering containers' - Bewonersbrief, februari 2017
Bewonersbrief, oktober 2016
Folder 'Nieuwe afvalinzameling'