Afval wegbrengen

Vanaf 1 januari 2019 kunt u uw afval wegbrengen naar het Recyclingstation Baarn. Tot die tijd kunt u uw afval wegbrengen naar het afvalbrengstation op de gemeentewerf in Eemnes (Zuidersingel 2). Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 08.00 – 15.30 uur. En zaterdag van 09.00 - 12.00 uur (alleen geopend voor het wegbrengen van afval!).

Vanaf 1 januari 2019 kunt u uw afval wegbrengen naar het Recyclingstation Baarn (Oude Amsterdamsestraatweg 4, Baarn). Kijk voor de openingstijden op de website van gemeente Baarn
 

Afvalbrengstation op de gemeentewerf

Aan het brengen van uw (grof) afval zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Voorwaarden:

  • Er mag bij het afvalbrengstation geen bedrijfsafval worden ingeleverd.
  • Alleen inwoners van Eemnes kunnen op het afvalbrengstation terecht.
  • Bij ieder bezoek aan het afvalbrengstation op de gemeentewerf dient u de strippenkaart bij u te hebben en deze te laten afvinken. Dit om te voorkomen dat bedrijven en inwoners van andere gemeenten hun afval komen brengen.
  • U mag per 2 weken niet meer dan 1 kubieke meter grof huishoudelijk afval komen brengen.
  • Het afval levert u gescheiden in. Vraag hierbij om advies aan medewerkers wanneer u twijfelt.

Openingstijden afvalbrengstation Eemnes
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 – 15.30 uur
Zaterdag 09.00 - 12.00 uur

 

Gemeentewerf

U kunt op de gemeentewerfterecht voor het brengen van grof huishoudelijk afval, maar ook voor andere zaken. Let op! Voor de gemeentewerf gelden andere openingstijden dan voor het afvalbrengstation.

Hier kunt u terecht voor:

Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 15.30 uur

 

Asbest

Asbest tot 35 m² kunt u aanleveren bij het afvalbrengstation op de gemeentewerf. Hiervoor zijn speciale asbestzakken beschikbaar. De aanlevering van asbest dient te allen tijde te geschieden in dubbel ingepakte én dichtgeplakte zakken. Deze zakken, als ook het sloopformulier, kunt u tijdens de openingstijden bij de gemeentewerf afhalen.

Asbest afkomstig uit sloopwerken (vanaf 35m2)
Als particulier moet u tenminste 5 dagen voorafgaand aan de verwijdering van asbest een sloopmelding doen bij team Vergunningen & Handhaving van de gemeente als de hoeveelheid meer dan 35m2 bedraagt. Dit kan via Omgevingsloket.nl ('verwijderen van asbest' aanvinken).

Het moet gaan om geschroefde asbesthoudende platen, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien of van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking.

Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.