Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk als vrijgekomen asbestvezeltjes, bijvoorbeeld door slopen, opdwarrelen in de lucht die u inademt. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Wat is asbest?

Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Asbest is gevaarlijk als vrijgekomen asbestvezeltjes, bijvoorbeeld door slopen, opdwarrelen in de lucht die u inademt. Ingeademde vezels nestelen zich in de longen en na verloop van tijd kan dat de oorzaak zijn van verschillende ziekten waaronder kanker. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Hoe herkent u asbest?

  • Asbest is meestal te herkennen aan de vezelachtige structuur. Vaak heeft het een witte tot lichtgrijze kleur.
  • Om zekerheid te krijgen of u te maken heeft met asbest, kunt u het beste een materiaalanalyse laten doen door een laboratorium. Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien of het asbesthoudend is.
  • Schakel hiervoor een deskundig adviesbureau (te vinden op www.ascert.nl) of een geaccrediteerd laboratorium (te vinden op www.rva.nl) in.

Asbest verwijderen? U bent verplicht om dit te melden

Wanneer u als bedrijf of particulier asbest wilt gaan verwijderen, demonteren en/of slopen, dan moet u hier altijd melding van maken bij de gemeente. De gemeente beoordeelt dan of u het asbest zelf mag verwijderen of dat het asbest door een gecertificeerd asbestverwijderings-bedrijf moet worden verwijderd.
Dit is belangrijk, want het onzorgvuldig verwijderen van asbestproducten brengt risico's met zich mee. Juist bij ondeskundig slopen is de kans het grootst dat de vezels in de lucht komen en kunnen worden ingeademd.

Hoe maakt u een melding?

Het indienen van een melding kunt u digitaal doen via het Omgevingsloket, bij daken van 35 m² of meer. Na uw melding ontvangt u van deze website een ontvangstbevestiging. Dat betekent echter niet dat de melding akkoord is. Dit wordt, afhankelijk van omvang en locatie, door de gemeente of de regionale uitvoeringsdienst (RUD) beoordeeld. Is de melding akkoord, dan ontvangt u bericht van de gemeente of de RUD. Aan de sloopmelding zijn geen kosten verbonden. Een onjuiste of onvolledige melding is geen melding. De termijn van 4 weken (of 5 werkdagen) start pas nadat een volledige melding is gedaan. Als de verwijdering van asbest onderdeel is van een verbouwing kunt u deze ook via het omgevingsloket in dienen in de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Asbest zelf verwijderen als particulier

Gaat u als particulier zelf kleine hoeveelheden (maximaal 35 m² per kadastraal perceel) asbest verwijderen? Dan kunt u de melding binnen 5 werkdagen voor de start van de asbestverwijdering doen via het astbestslooptoestemmingsformulier (pdf, 618KB). U mag alleen bepaalde asbesthoudende materialen (losliggende asbestbevattende vloerbedekking, losliggende asbestbevattende vloertegels of geschroefde hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten) zelf verwijderen. Let op: in alle overige gevallen moet de asbestverwijdering worden gedaan door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en geldt deze uitzonderingsregel van 5 werkdagen niet. In het geval dat u het asbest niet zelf mag verwijderen moet er een volledige melding (inclusief asbestinventarisatierapport) worden gedaan. Deze melding dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend via het Omgevingsloket. Beschermingsmaterialen voor het verwijderen van asbest kunt u ophalen bij de gemeentewerf, Zuidersingel 2 te Eemnes. U dient een ingevuld meldingsformulier mee te nemen naar de gemeentewerf, wanneer u de materialen voor het uitvoeren van de asbestsanering ophaalt of u voelt ter plaatse bij de gemeentewerf een formulier in. Bij de gemeentewerf wordt het formulier voorzien van een nummer en handtekening. Het getekend formulier neemt u mee naar het recyclingstation in Baarn wanneer u het asbest inlevert. Het asbest dient dubbel ingepakt aangeleverd te worden bij het recyclingstation in Baarn en u dient het zelf in de daarvoor bestemde container te leggen. De medewerkers van het recyclingstation mogen u hierbij niet helpen.

Neem de regels in acht

Wij verzoeken u dringend de regels omtrent het verwijderen, slopen en/of demonteren van asbest in acht te nemen. Verwijderen en/of storten van asbesthoudend materiaal zonder toestemming van de gemeente is een delict dat o.a. grote financiële gevolgen kan hebben. Wanneer u de melding heeft gedaan, neemt u een kopie van het toestemmingsformulier mee naar het recyclingstation aan de Oud Amsterdamsestraatweg 4 te Baarn. Openingstijden: Maandag gesloten; Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur en zaterdag van 9.00-16.00 uur. Zonder formulier kunt u het asbest niet inleveren. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het verwijderen van asbest kunt u terecht bij milieucentraal.nl (zoeken op asbest) en bij asbestdakenopnul.nl