Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk als vrijgekomen asbestvezeltjes, bijvoorbeeld door slopen, opdwarrelen in de lucht die u inademt. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal met een vezelstructuur. Asbest werd vaak in combinatie met een bindmiddel omgevormd tot een eindproduct, een voorbeeld van deze bindmiddelen zijn cement, gips, karton, lijm, bitumen en katoen. Omdat asbest bestand is tegen hoge en lage temperaturen, leende de asbesthoudende materialen zich goed voor brandveiligheid (bijvoorbeeld de CV-ruimte of zolder). Pas na langdurig gebruik bleek dat er ernstige gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan het inademen van asbestvezels. Deze gezondheidsrisico’s hebben geleid tot het verbod op het gebruik van asbest in Nederland. Sinds 1994 mag asbest niet meer worden verwerkt in Nederland. Producten met niet-hechtgebonden (lager percentage bindmiddel, vaak ook zachtere materialen) zoals vloerzeil of isolatiekoord, mogen al vanaf 1983 niet meer verkocht worden. 

Hoe herkent u asbest?

Asbest is meestal te herkennen aan de vezelachtige structuur. Vaak heeft het een witte tot lichtgrijze kleur. Asbest is vaak gebruikt in samengestelde materialen. Zo kunt u asbest onder andere terugvinden in onder andere:

 • Vlakke platen (gevels dakbeschot, borstweringspanelen, rondom schoorstenen);
 • Vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen);
 • Schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal);
 • Constructie en beglazingskit (in en tussen ramen en kozijnen);
 • Bloembakken;
 • Golfplaten (daken van schuren en garages);
 • Standleiding (afvoer toilet);
 • Brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds);
 • Vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag);
 • Oude huishoudelijke apparaten.

Wat kunt u doen?

Wanneer u als bedrijf of particulier asbest wilt gaan verwijderen, demonteren en/of slopen, dan moet u hier altijd melding van maken bij de gemeente. Dit kan via het Omgevingsloket (www.olo.nl). Na uw melding ontvangt u van deze website een ontvangstbevestiging. Dat betekent echter niet dat de melding akkoord is. De gemeente beoordeelt of u het asbest zelf mag verwijderen, of dat het asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (te vinden op www.ascert.nl) moet worden verwijderd. Is de melding akkoord? Dan ontvangt u bericht van de gemeente of de RUD. Aan de sloopmelding zijn geen kosten verbonden. Een onjuiste of onvolledige melding is geen geldige melding. Is uw woning vóór 1 januari 1994 gebouwd? Dan is een asbestinventarisatierapport verplicht bij het doen van een melding. Het doen van een melding is verplicht, want het onzorgvuldig verwijderen van asbestproducten brengt risico's met zich mee. Juist bij ondeskundig slopen is de kans het grootst dat de vezels in de lucht komen en kunnen worden ingeademd. Minimaal 4 weken na een volledige melding mag gestart worden met de verwijdering van het asbest.

Asbest zelf verwijderen als particulier

In specifieke gevallen mag u als particulier asbest zelf verwijderen. Hieraan zijn enkele voorwaarden gebonden:

 • Maximaal te verwijderen oppervlakte van 35 m2 per kadastraal perceel;
 • Enkel hechtgebonden geschroefde beplating (niet zijnde dakleien), asbesthoudende vloertegels en niet losliggende niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking. Het materiaal moet wel in goede staat zijn;
 • Enkel uit te voeren door de particulier zelf.

Heeft u meer asbest, of valt de toepassing niet onder bovenstaande voorwaarden van de vrijstelling voor particulieren? Dan geldt deze uitzondering niet en moet een daarin gespecialiseerd bedrijf het asbest weghalen en afvoeren.

De procedure

Minimaal 4 weken voor het starten van het sloopwerk doet u een sloopmelding via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u nodig:

 • Naam en adres van de gebouweigenaar;
 • Naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen;
 • De dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen;
 • Een beschrijving van de manier waarop u asbest gaat verwijderen.

Aanvullend hierop kan een asbestinventarisatierapport nodig zijn. Deze heeft u nodig als uw woning is gebouwd vóór 1 januari 1994. Het rapport dient opgesteld te zijn door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Het asbestinventarisatierapport is niet benodigd als u voldoet aan de voorwaarde voor de particuliere vrijstelling. Voor de particuliere vrijstelling geldt een minimale meldingstermijn van 5 werkdagen. Bent u bewoner, maar geen eigenaar van het pand? Neem dan contact op met de eigenaar.

Voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal heeft u minimaal nodig:

 • Mondkapje van het type FFP3 of P3;
 • Werkhandschoenen;
 • Wegwerpoverall (ook wel tyvek genoemd);
 • Overschoentjes;
 • Veiligheidsbril.

Voor het verwijderen van asbest kunt u deze beschermingsmaterialen ophalen bij de gemeentewerf, Zuidersingel 2 te Eemnes, of kopen bij een bouwmarkt. Voor het ophalen bij de gemeentewerf dient u het instemmingsformulier mee te nemen, wanneer u de materialen voor het uitvoeren van de asbestsanering ophaalt. Bij de gemeentewerf wordt het formulier voorzien van een nummer en handtekening. Het getekend formulier neemt u mee naar het recyclingstation in Baarn, Oud Amsterdamsestraatweg 4 te Baarn, wanneer u het asbest inlevert. Het asbest dient dubbel ingepakt aangeleverd te worden bij het recyclingstation in Baarn en u dient het zelf in de daarvoor bestemde container te leggen. De medewerkers van het recyclingstation mogen u hierbij niet helpen.

Meer informatie?

Overzicht van bedrijven die asbest mogen verwijderen (www.ascert.nl)
De website van InfoMil (www.infomil.nl/onderwerpen/asbest)
Milieucentraal (www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/klussen/asbest-in-en-om-het-huis)
Op www.asbestdakenopnul.nl vind u meer informatie over de verwijdering van asbestdaken binnen de Provincie