Belastingzaken via gemeente Baarn

Vanaf 1 januari 2023 verzorgt de gemeente Baarn alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen van gemeente Eemnes. De gemeente Eemnes blijft zelf verantwoordelijk voor het maken van beleid en het bepalen van de belastingtarieven.

Elk jaar ontvangt u van de gemeente de aanslagen voor de lokale belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting (ozb) en rioolheffing. 
Inwoners met vragen over de aanslag kunnen hiervoor bij de gemeente Baarn terecht. Op www.baarn.nl/belastingen is meer informatie te vinden.

Hondenbelasting

Woont u in Eemnes en heeft u een hond? Meld dit bij de gemeente. U moet dan namelijk hondenbelasting betalen. Ook als er iets in uw situatie verandert, moet u dit doorgeven. Bijvoorbeeld als u meer honden krijgt. Of als uw hond overlijdt of iemand anders de hond overneemt.
Heeft u 1 of meer honden, dan moet u daarvan aangifte doen en hondenbelasting betalen. Als u een hond neemt, dan moet u dat binnen 14 dagen bij de gemeente aangeven. Aangifte doet u via belastingen@baarn.nl. 
Van de opbrengst betaalt de gemeente bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van losloopzones, uitlaatstroken, hondentoiletten, afvalemmers en controles.

Heeft u geen hond meer?

Wanneer uw hond is overleden of als u de hond niet meer heeft, moet u ook dit bij de gemeente Baarn melden. U dient daarbij wel een bewijs van de dierenarts of een nota van verkoop of asiel te overleggen.

Tarieven

OZB Woningen eigenaren 0,0997% 
OZB Niet-woningen eigenaren 0,4154%

Rioolheffing
Eenpersoonshuishouden € 98,30 
Meerpersoonshuishouden € 202,00

Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden € 255,21 
Meerpersoonshuishouden € 409,76

Hondenbelasting
Eerste hond: € 58,25
Voor elke volgende hond: € 116,55

Veelgestelde vragen

Wat betekent dit voor mij? 

U ontvangt vanaf 2023 de gemeentelijke belastingaanslag van de gemeente Baarn. Daar kunt u ook terecht met uw vragen. 

Wat merk ik van deze verandering?

Voor u verandert er in de praktijk weinig. Zowel op het aanslagbiljet als op de enveloppe staat het logo van de gemeente Eemnes. Het aanslagbiljet ziet er wel anders uit dan u gewend was. Met uw vragen over de aanslag kunt u terecht bij de gemeente Baarn. 

Blijft het aantal betaaltermijnen hetzelfde? 

Nee, het aantal betaaltermijnen wijzigt van 9 naar 8. 

Hanteert Eemnes dezelfde belastingtarieven als Baarn?

Nee, elke gemeente bepaalt de eigen belastingtarieven. De worden jaarlijks door de eigen gemeenteraden vastgesteld via de verschillende belastingverordeningen.

Bepaalt de gemeente Baarn voortaan de WOZ-waarde van mijn woning?

Ja, het bepalen van de WOZ-waarden gebeurt inderdaad door de gemeente Baarn. Die stemt dit ook af met de Waarderingskamer. De gemeente Eemnes bepaalt wel zelf de ozb-tarieven. 

Ik heb bij de gemeente Eemnes nog een bezwaar lopen tegen mijn belastingaanslag. Wie handelt dat bezwaar na 1 januari 2023 af?

De gemeente Eemnes handelt bezwaar- en beroepsprocedures van beschikkingen en aanslagen van belastingjaar 2022 en eerder zelf nog af.