Belastingtaken naar gemeente Baarn

Vanaf 1 januari 2023 draagt de gemeente Eemnes alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen over aan de gemeente Baarn. De gemeenten gaan hiervoor een dienstverleningsovereenkomst aan. De gemeente Eemnes blijft zelf verantwoordelijk voor het maken van beleid en het bepalen van de belastingtarieven.

Elk jaar verstuurt de gemeente Eemnes de aanslagen voor de lokale belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting (ozb) en rioolheffing. Dit wordt vanaf 1 januari 2023 door de gemeente Baarn gedaan, die ook de gehele verdere administratieve afhandeling verzorgt. Ook het behandelen van bezwaarschriften over de belastingen wordt vanaf januari 2023 bij Baarn belegd. De afwikkeling van belastingaanslagen en invorderingen van voor 2023 blijft bij de BEL Combinatie. 

Voor inwoners verandert er in de praktijk weinig aan de aanslag. Inwoners met vragen over de aanslag kunnen vanaf januari 2023 bij de gemeente Baarn terecht. Op www.baarn.nl/belastingen is meer informatie te vinden.

Tarieven

OZB Woningen eigenaren 0,0997% 
OZB Niet-woningen eigenaren 0,4154%

Rioolheffing
Eenpersoonshuishouden € 98,30 
Meerpersoonshuishouden € 202,00

Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden € 255,21 
Meerpersoonshuishouden € 409,76
 

Veelgestelde vragen

Wat betekent dit voor mij? 

U ontvangt vanaf 2023 de gemeentelijke belastingaanslag van de gemeente Baarn. Daar kunt u ook terecht met uw vragen. 

Wat merk ik van deze verandering?

Voor u verandert er in de praktijk weinig. Zowel op het aanslagbiljet als op de enveloppe staat het logo van de gemeente Eemnes. Het aanslagbiljet ziet er wel anders uit dan u gewend was. Met uw vragen over de aanslag kunt u terecht bij de gemeente Baarn. 

Blijft het aantal betaaltermijnen hetzelfde? 

Nee, het aantal betaaltermijnen wijzigt van 9 naar 8. 

Hoe word ik geïnformeerd?

Dat gebeurt op verschillende momenten. Onder andere via de gemeentelijke informatiekanalen, zoals de website en de Rotonde. Op het aanslagbiljet zelf staat ook duidelijk aangegeven op welke manier u contact op kunt nemen met vragen over de gemeentelijke belastingen. Op www.baarn.nl/belastingen is meer informatie te vinden.

Hanteert Eemnes dezelfde belastingtarieven als Baarn?

Nee, elke gemeente bepaalt de eigen belastingtarieven. De worden jaarlijks door de eigen gemeenteraden vastgesteld via de verschillende belastingverordeningen.

Bepaalt de gemeente Baarn voortaan de WOZ-waarde van mijn woning?

Ja, het bepalen van de WOZ-waarden gebeurt inderdaad door de gemeente Baarn. Die stemt dit ook af met de Waarderingskamer. De gemeente Eemnes bepaalt wel zelf de ozb-tarieven. 

Ik heb bij de gemeente Eemnes nog een bezwaar lopen tegen mijn belastingaanslag. Wie handelt dat bezwaar na 1 januari 2023 af?

De gemeente Eemnes handelt bezwaar- en beroepsprocedures van beschikkingen en aanslagen van belastingjaar 2022 en eerder zelf nog af.